Announcements

 • Витяг з переліку наукових фахових видань України

  2020-12-03

  Витяг з переліку

  наукових фахових видань України,

  в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт

  на здобуття наукових ступенів доктора наук, кандидата наук та ступеня доктора філософії

  (відповідно до Порядку формування Переліку наукових фахових видань України, затвердженого наказом МОН України від 15 січня 2018 року № 32, зареєстрованого в Мін’юсті України  06 лютого 2018 року за  № 148/21600)

  Read more about Витяг з переліку наукових фахових видань України
 • Attention!

  2020-11-13
  The publisher of the journal "Science and Transport Progress" publishes articles in the public domain without charging a fee for document processing (APC-free publishing, Diamond Open Access). Financial support is provided by the Dnipro National University of Railway Transport named after academician V. Lazaryan. Read more about Attention!