THE NETWORK MODEL OF “BUILDING - INVESTMENT - PROTECT” IS UPGRADED APPARATUS TO CONTROL FOR PROCESS OF BUILDING ORGANIZATIONS AND RATIONAL USING CUSTOMERS’ RESOURCES OF BUILDING PROJECT

D. O. Prihodko

Abstract


As an innovative instrument of design of processes of construction organization, it is offered the determined network model «Bud-Invest-Protect» with the parameters of new content, which provides both the rhythm of implementation of preparatory, build and special works and meeting to the customer’s requirements in relation to organizationaland-technologic reliability of those organizations, which perform the preparatory, build and special works.


Keywords


network model; "Bud-Invest-Protect"; organizational-and-technologic reliability

GOST Style Citations


1. Приходько, Д. О. Передумови запровадження передових організаційних технологій в організації будівництва на засадах інжинірингу [Текст] / Д. О. Приходько, О. А. Тугай // Нова тема. – К., 2009. – № 4. – С. 52-56.

2. Приходько, Д. О. Теоретико-методичні інновації для системного девелопменту портфеля будівельних проектів [Текст] / Д. О. Приходько, П. М. Куликов // Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин: зб. наук. пр. – К.: КНУБА, 2008. – Вип. 20. – С. 124-129.

3. Будівельні освітньо-інжинірингові групи – ефект синергії [Текст] / Г. В. Лагутін та ін. // Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин: зб. наук. пр. – К.: КНУБА, 2008. – Вип.18. – С. 112-127.

4. Системно-управлінські та інжинірингові засади впровадження інновацій в організацію будівництва [Текст] : монографія./ Г. В. Лагутін, та ін. – К.: Вид-во Європейського університету, 2003. – С. 216.

5. Лагутін, Г. В. Використання сітьових моделей«роботи-вершини» в практиці відбору проектів інвестиційно-діагностичними відділами корпорацій [Текст] / Г. В. Лагутін, В. О. Поколенко, А. В. Шпаков // Коммунальное хозяйство городов: наук.-техн. зб. – К.: Техніка, 2003. – Вип. 49. – С. 253-258.

6. Формування інвестиційного портфеля шляхом ситуаційно-стохастичного моделювання життєвого циклу проектів [Текст] / Г. В. Лагутін та ін. // Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин: зб. наук. пр. – К.: КНУБА, 2005. – Вип.14. – С. 11-20.

7. Шляхи підвищення інвестиційної діяльності в Україні [Текст] : монографія / В. Г. Федоренко та ін. – Ніжин: Аспект-поліграф, 2003. – 724 с.

8. Поколенко, В. О. Стохастичний алгоритм раціоналізації інвестиційного портфеля [Текст] / В. О. Поколенко // Будівельне виробництво: міжвідомч. наук.-техн. зб. – К.: НДІБВ, 2002. – Вип. 42. – С. 74-77.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

 

ISSN 2307–3489 (Print)
ІSSN 2307–6666 (Online)