CHECKING OF TECHNICAL BRIDGES’ STATE BY PASSIVE VIBRATIONAL DYNAMICS METHODS

V. P. Redchenko

Abstract


In the article the results of studies of the passive vibration test methods and the possibilities of using them for determining and monitoring of technical condition of bridges are presented.


Keywords


monitoring; technical condition; passive vibration diagnostics; bridge

GOST Style Citations


1. Коваль, П. М. Науковий супровід ДерждорНДІ системи експлуатації мостів України [Текст] / П. М. Коваль // Дороги і мости: зб. наук. Статей / ДерждорНДІ. – Вип. 7, т. 1. – К.: ДерждорНДІ, 2007 – С. 237-252.

2. Challenges in experimental vibration analysis for structural identification and corresponding engineering strategies [Текст] / J. Zhang et al. // Proc. of the int’l conf. on experimental vibration analysis for civil engineering structures. – Wroclav, Poland, 2009. – P. 13-34.

3. Моніторинг будівельних конструкцій і застосування нових державних норм ДБН В.1.1-12:2006 Будівництво в сейсмічних районах України [Текст] / О. К. Хавкін та ін. // Будівельні конструкції: зб. наук. пр. – Вип. 69. – К.: НДІБК, 2008. – С. 26-44.

4. ГОСТ 24346-80. Вибрация. Термины и определения [Текст].

5. Вибрации в технике [Текст]: справочник в 6 т. – М.: Машиностроение, 1978-1981.

6. Методические рекомендации по вибродиагностике автодорожных мостов [Текст]. – М.: Росавтодор, 2001. – 24 с.

7. РВ.2.3-218-00018112-521:2006. Рекомендації з динамічних випробувань мостів та шляхопроводів [Текст]. – К.: Укравтодор, 2006. – 34 с.

8. Wenzel, H. Ambient Vibration Monitoring [Текст] / H. Wenzel, D. Pichler. – John Wiley & Sons, Ltd, 2005. – P. 291.

9. Andersen, P. Identification of Civil Engineering Structures using Vector ARMA Models [Текст] / P. Andersen. – Aalborg University, 1997. – P. 244.

10. Редченко, В. П. Особливості застосування спектрального аналізу при дослідженні коливань будівельних конструкцій [Текст] : монографія / В. П. Редченко. – Д.: Пороги, 2010. – 98 с.

11. Редченко, В. П. Визначення власних частот коливань прогонових будов мостів методом складання спектрів [Текст] / В. П. Редченко // Діагностика, довговічність та реконструкція мостів і будівельних конструкцій: зб. наук. пр. – Вип. 11. – Львів: Каменяр, 2009. – С. 199-203.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

 

ISSN 2307–3489 (Print)
ІSSN 2307–6666 (Online)