THE DISPERSION AREA IN THE STRINGED CONCRETE SQUARED BEAMS OF SWITCHES

M. Sychovski

Abstract


The applied variants for determination of distribution of tensions in prestressed elements are presented. The author’s method for determination of area of distribution of tensions in the stringed concrete squared beams of switches is suggested.


Keywords


stringed concrete squared beams; switches is suggested; dispersion zone

GOST Style Citations


1. Praca zbiorowa pod redakcją B. Lewickiego: Konstrukcje betonowe, żelbetonowe i sprężone. Komentarz naukowy do PN-B-03664:2002 [Текст]. – Warszawa: Instytut Techniki Budowlanej, 2005.

2. Sekcja konstrukcji betonowych KILiW PAN – praca zbiorowa: Podstawy projektowania konstrukcji żelbetonowych i sprężonych według Eurokodu-2 [Текст]. – Wrocław: Dolnośląskie Wydawnctwo Edukacyjne, 2006.

3. Syczewski, M. Obliczanie podkładów na sprężystym podłożu [Текст] / M. Syczewski // Analiza badania ich rysoodporności. – Białystok: ZN. PB., 1985.

4. Syczewski, M.: Badanie sfery zakotwienia w podrozjazdnicach SP-93 [Текст] / M. Syczewski, R. Tribiłło, J. Wiszniewski // Białystok, ZN. PB. – 1998. – № 18.

5. PN-EN 1992-1-1:2008. Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu. Część 1-1. Reguły ogólne i reguły dla budynków [Текст]. – Warszawa: PKN, 2008.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

 

ISSN 2307–3489 (Print)
ІSSN 2307–6666 (Online)