DETERMINATION OF EXTREME NORMAL TENSIONS IN THE SQUARED BEAMS OF AWITCHES

M. Sychovski

Abstract


The method of estimation of extreme normal tensions in the squared beams of switches for the extreme charts of loadings is presented.


Keywords


extreme normal stress; switches is suggested; stringed concrete squared beams

GOST Style Citations


1. Bałuch, H. Diagnostyka nawierzchni kolejowej [Текст] / H. Bałuch. − Warszawa: WKŁ., 1978.

2. Basiewicz, T. Nawierzchnia kolejowa z podkładami betonowymi [Текст] / T. Basiewicz. − Warszawa: WKŁ., 1989.

3. Syczewski, M. Obliczanie podkładów na sprężystym podłożu [Текст] / M. Syczewski // Analiza badania ich rysoodporności. – Białystok: ZN.PB., 1985.

4. Sekcja konstrukcji betonowych KILiW PAN: Podstawy projektowania konstrukcji żelbetonowych i sprężonych. Praca zbiorowa [Текст]. – Wrocław: Dolnośląskie Wydawnctwo Edukacyjne, 2006.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

 

ISSN 2307–3489 (Print)
ІSSN 2307–6666 (Online)