THE RESULTS OF FULL-SCALE DURABILITY TEST OF SWITCH TYPE R65 BRAND 1/11 PROJECT 65111W

V. P. Hnatenko, K. V. Moyseyenko

Abstract


The results of full-scale strength test of the switch type R65 mark 1/11 of the design 65111Zh are presented.


Keywords


full-scale tests; strength; dial translation

GOST Style Citations


1. Інструкція по устрою та утриманню колії залізниць України. ЦП-0050 [Текст]: затв.: Наказ Укрзалізниці 06.04.98. № 82-Ц. – К.: Транспорт України, 1999. – 248 с.

2. Орловський, А. М. Результати натурного випробування на міцність стрілочного переводу типу Р65 марки 1/9 проекту 65109Ж-01 [Текст] / А. М. Орловський, В. П. Гнатенко, К. В. Мойсеєнко // Вісник Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. − 2010. – Вип. 31. – Д.: Вид-во ДНУЗТ, 2010. − С. 129-137.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

 

ISSN 2307–3489 (Print)
ІSSN 2307–6666 (Online)