ON THE INTERRELATIONSHIP OF STRUCTURAL CHANGES DURING FATIGUE OF CARBON STEEL WITH THE STRUCTURAL FEATURES OF THE FRACTURE SURFACES

I. O. Vakulenko

Abstract


For the rail axle steel the regular changes of structure during the fatigue test in dependence on strength amplitude are presented.


Keywords


interrelationship; structural transformation; fatigue carbon steel; fracture surface

GOST Style Citations


1. Вакуленко, І. О. Чинники, які впливають на розвиток втомленості металу в процесі експлуатації залізничних коліс [Текст] / І. О. Вакуленко, О. М. Перков, М. А. Грищенко // Залізн. трансп. України. – 2007. – № 5. – С. 70-71.

2. Вакуленко, І. О. Вплив дисперсності структурних складових вуглецевої сталі на опір руйнуванню [Текст] / І. О.Вакуленко, М. А. Грищенко, О. М. Перков // Вісник Дніпропетр. нац. ун-ту залізн.. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – 2007. – Вип. 19. – Д.: Вид-во ДНУЗТ, 2007. – С. 237-239.

3. Патент № 31731 [Текст] / І. О. Вакуленко, О. М. Перков, М. М. Грищенко. – 2008, Бюл. № 8.

4. Патент № 31374 [Текст] / І. О. Вакуленко, О. М. Перков. – 2008, Бюл. № 8.

5. Вакуленко, І. О. Аналіз процесів структурних змін в металі залізничної осі за циклічного навантаження [ Текст] / І. О. Вакуленко, М. А. Грищенко // Вісник національного університету «Львівська політехніка». – 2009. – № 642. – С. 69-73.

6. Вакуленко, І. О. Аналітичне дослідження діаграм циклічного навантаження [Текст] / І. О. Вакуленко, О. О. Чайковський // МТОМ. – 2009. – № 2. – С. 45-48.

7. Вакуленко, І. О. Оцінка коефіцієнта інтенсивності напружень для умов неконтрольованого зростання тріщини [Текст] / І. О. Вакуленко, М. М. Грищенко, О. М. Перков // Cб. науч. тр. «Строительство, материаловедение, машиностроение». – 2007. – Вып. 41. – Ч. 2. – С. 58-61.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

 

ISSN 2307–3489 (Print)
ІSSN 2307–6666 (Online)