The choice of parameters and criteria for automatization of control tone track circuits

I. O. Romantsev, V. I. Havryliuk

Abstract


Based on the analysis of existing methods of checking the tonal frequency track circuits, the choice of parameters and options for check automation of tonal frequency track circuits is conducted.


Keywords


automation control; choice of parameters; track circuit; selection criteria

GOST Style Citations


1. Пристрої сигналізації, централізації та блокування. Технологія обслуговування. ЦШ0042 [Текст] : Затв.: Наказ Держ. адміністрації залізн. трансп. України від 26.04.2006 №347-ЦЗ.

2. Інструкція з технічного обслуговування пристроїв сигналізації, централізації та блокування (СЦБ). ЦШЕОТ 0012 [Текст] : Затв.: Наказ Держ. адміністрації залізн. трансп. України від 05.10.1998 №243-Ц.

3. Методичні вказівки з експлуатації тональних рейкових кіл ЦЩ/0034 [Текст] / Головне управління автоматики, телемеханіки та звязку. – К.: Видавничий дім «Мануфактура», 2004. – 48 с.

4. Сапожников, В. В. Основы технической диагностики [Текст] : учеб. пособие для студ. Вузов ж/д трансп. / В. В. Сапожников, Вл. В. Сапожников. – М.: Маршрут, 2004. – 318 с.

5. Сафарбаков, А. М. Основы технической диагностики деталей и оборудования [Текст] : учеб. пособие / А. М. Сафарбаков, А. В. Лукьянов, С. В. Пахомов. – Ч. 1. – Иркутск: ИрГУПС, 2007. – 128 с.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

 

ISSN 2307–3489 (Print)
ІSSN 2307–6666 (Online)