The consideration of the mechanism of reducing the shadow economy of Ukraine

V. V. Bobul

Abstract


In the paper the level of corruption and shadow sector of economy is investigated, the basic causes of «shadowing » and international experience on struggle with «washing up» of financial means are considered, and the recommendations for destruction of shadow economy are given.


Keywords


Ukraine; deshadowing mechanism; economy

GOST Style Citations


1. Transparency International [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://www.transparency.org/

2. ЛІГА Online [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://www.liga.net 3. Варналій, З. Шляхи детінізації економіки України та її особливості [Текст] / З. Варналій // Банківська справа. – 2007. – № 2. – С. 56-66.

4. Дяченко, Я. Логіка упорядкування понятійного апарату і протидії тіньовій економіці [Текст] / Я. Дяченко // Фінанси України. – 2007. – № 12. – С. 41-46.

5. Степаненко, А. Боротьба з «відмиванням» грошей у банківському секторі економіки [Текст] / А. Степаненко // Банківська справа. – 2003. – № 5. – С. 3-10.

6. Мазур, І. Протидія функціонуванню тіньової діяльності в банківській системі [Текст] / І. Мазур // Банківська справа. – 2003. – № 4. – С. 62-65.

7. Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом» від 28.11.2002 р. № 249-IV [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http:// www.rada.gov.ua

8. Закон України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 р. № 2121-III [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://www.rada.gov.ua

9. Закон України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» від 12.07.2001 р. № 2664-III [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://www.rada.gov.ua

10. Постанови Правління Національного банку України «Положення про здійснення банками фінансового моніторингу» від 14.05.2003 р. № 189 [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://www.bank.gov.ua

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

 

ISSN 2307–3489 (Print)
ІSSN 2307–6666 (Online)