THE COSTS ASSOCIATED WITH THE RESISTANCE MOVEMENT FROM TRACK

R. S. Lipovskyi, M. I. Umanov, O. V. Gubar, O. S. Chernyshova

Abstract


The procedure of determination of expenses related to the resistance to movement due to the track is presented.


Keywords


consumption; technique; resistance; motion

GOST Style Citations


1. Положення про проведення планово-запобіжних ремонтно-колійних робіт на залізницях України [Текст] : ЦП–0113 від 10.08.2004 № 630-ЦЗ. – К., 2004. – С. 11-19.

2. Инструкция по определению экономической эффективности капитальных вложений на железнодорожном транспорте [Текст]. – М.: Транспорт, 1973. – С. 71-74.

3. Ейтутіс, Г. Д. Столична магістраль в цифрах і фактах [Текст] : довідник / Г. Д. Ейтутіс, О. М. Кривопішин. – К., 2006. – С. 102.

4. Курган, М. Б. Економічна ефективність від усунення обмежень швидкості руху поїздів, що зумовлені простроченням ремонтів [Текст] / М. Б. Курган, О. С. Маркова // Вісник Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – 2007. – Вип. 19. – Д.: Вид-во ДНУЗТ, 2007. – С. 84-87.

5. Чернишова, О. С. Зниження експлуатаційних витрат при відміні попереджень з обмеження швидкості руху поїздів [Текст] / О. С. Чернишова // Вісник Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – 2008. – Вип. 20. – Д.: Вид-во ДНУЗТ, 2008. – С. 78-81.

6. Курган, М. Б. Вплив пропущеного тоннажу та плану лінії на витрати при поточному утриманні колії [Текст] / М. Б. Курган, О. С. Чернишова // Вісник Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – 2008. – Вип. 24. – Д.: Вид-во ДНУЗТ, 2008. – С. 88-90.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

 

ISSN 2307–3489 (Print)
ІSSN 2307–6666 (Online)