RESOURCE-SAVING PROCESS AND RESOURCE-SAVING TECHNOLOGIES IN THE FIELD OF ECOLOGICAL TOURISM

K. D. Nikolaiev, V. M. Isaienko, Yu. V. Zelenko

Abstract


Saving of resources and some resources-saving technologies, the use of which in eco-touristic sphere will bring the possibility of development with the least pressure upon the environment, are considered in this article.


Keywords


technology; ecology; tourism; resource conservation

GOST Style Citations


1. Кузьменко, О. Екологічний туризм: поняття і особливості організації [Текст] / О. Кузьменко // Схід. – 2004. – № 2. – С. 13-17.

2. Гетьман, В. І. Екотуризм: теорія і реальність[Текст] / В. І. // Рідна природа. – 2002. – № 3. –С. 24-29.

3. Дроздов, А. В. Основы экологического туризма [Текст] : учебн. Пособие / А. В. Дроздов. – М.: Гардарики, 2005. – 271 с.

4. Дмитрук, О. Ю. Урбанізація та екотуризм: теорія і практика конструктивно-географічних досліджень [Текст] / О. Ю. Дмитрук / Київський ін.-т ім. Т. Г. Шевченка. – К., 2002. – 76 с.

5. Бейдик, О. О. Рекреаційно-туристські ресурси України: методологія та методика аналізу, термінологія, районування [Текст] : монографія / О. О. Бейдик. – К.: ВПЦ «Київський ун-т», 2001. – 395 с.

6. Ісаєнко, В. М. Використання відновлювальних ресурсозберігаючих технологій в екотуристичній галузі [Текст] / В. М. Ісаєнко, К. Д. Ніколаєв, К. О. Бабікова // Вісник Нац. авіаційного ун-ту. – К.: НАУ, 2008. – № 3 (36). – С. 131-134.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

 

ISSN 2307–3489 (Print)
ІSSN 2307–6666 (Online)