ORGANIZATIONAL AND LEGAL BASIS FOR THE USE OF AIRCRAFT IN THE AGRARIAN SECTOR OF UKRAINIAN ECONOMY

R. T. Baran, L. M. Baran

Abstract


The problem of determination of the principles of organizational and legislative basis of the use of aviation in Ukrainian agriculture is discussed in this article. An example of carrying out the aviation-and-chemical works in agriculture, their legislative providing and environmental safety of conduction is analyzed. The basic models of effective aviation works as well as forms of introducing the modifications and amendments into the laws in force from the viewpoint of economic safety of agricultural industry are offered.


Keywords


legal and institutional framework; aircraft; agricultural sector; Ukraine

GOST Style Citations


1. Повітряний кодекс України: Закон України від 04.05.1993 № 3167-ХІІ [Текст].

2. Про транспорт: Закон України від 10.11.1994 № 232/94-ВР [Текст].

3. Лукашевич, М. «Наліт авіації» на Панталиху / М. Лукашевич // Вільне життя. – 10 грудня 2008. – № 99.

4. Про схему управління підприємствами цивільної авіації України [Текст] : Наказ Мінтрансу від 31.08.1993 № 278.

5. Основные вопросы экономики гражданского воздушного флота [Текст] / под ред. Б. М. Парахонского и Л. А. Цехановича. – М.: РИО Аэрофлота, 1961. – С. 102.

6. Мирошников, А. В. Экономика воздушного транспорта [Текст] / А. В. Мирошников. – М.: Транспорт, 1975. – С. 39.

7. Вказівки з технології авіаційно-хімічних робіт у сільському і лісовому господарстві СРСР [Текст]. – М.: РВВ ГВФ, 1973. – С. 158.

8. Баран, Р. Т. Соціально-економічні аспекти проблемності становлення авіатранспортної логістики в Україні / Р. Т. Баран // Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Економічні проблеми розвитку виробництва регіону. Щорічник наук. пр. – Вип. ХХХІ. – Л.: ІРД НАНУ. – С. 344.

9. Про базування Київського державного авіаційного підприємства «Універсал-Авіа» на військовому аеродромі Васильків та надання йому статусу аеродрому спільного базування [Текст]: Постанова Кабміну від 20.06.1996 № 662.

10. Порадник з авіаційно-хімічних робіт в цивільній авіації СРСР [Текст]. – М. : РВВ МЦА, 1973. –100 с. 11. Бюлетень законодавства і юридичної практики України [Текст]. – 2004. – № 1: Кодекс законів про працю України з постатейними матеріалами. – Ч. 1. С. 34.

12. Баран, Р. Т. Правові і економічні аспекти термінології авіатранспортної логістики в умовах реструктуризації повітряного транспорту України / Р. Т. Баран // Вісник Харківського нац. ун-ту ім. В. М. Каразіна. Економічна сер. – Х., 2001. – Вип. 512. – С. 103.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

 

ISSN 2307–3489 (Print)
ІSSN 2307–6666 (Online)