ABOUT THE ORGANIZATION OF THE LEGAL FOUNDATIONS OF THE NEW EDITION OF THE UKRAINIAN AIR CODE

R. T. Baran, L. M. Baran, Ye. V. Mihdal

Abstract


The authors’ own scientific and practical approaches to the issuing of the clauses of new Air Code of Ukraine are proposed. There are presented the conceptual basics of organization and legal regulation of the legislative instructions, which especially concern to the chapters regarding regulation of the conditions and order of use of the air space of Ukraine, organizational and economic aspects of activities of airports etc. The models of structuring the organizational subsystems for the commercial and state sectors of the air space and the forms of the organizationalandmanagerial structures, managerial methods and economical airport systems are also proposed.


Keywords


legal framework; air code; Ukraine; airport; airspace; economy

GOST Style Citations


1. Повітряний кодекс України: проект Закону України від 09.09.2008 р. № 2373 [Текст].

2. Про Повітряний кодекс України [Текст] : наказ Міністерства транспорту України від 26.06.93 р. № 102.

3. З виступу Міністра фінансів України І. О. Мітюкова 10.12.1998 р. на 61 засіданні Верховної Ради України [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://www.Parlment.org.ua/ua/budget/db/drafts/2000_2nd_r_vyk_doruch.doc

4. Про схему управління підприємствами цивільної авіації України [Текст] : наказ Міністерства транспорту України від 31.08.93 р. № 278.

5. Про приєднання України до Багатосторонної угоди про сплату маршрутних зборів [Текст] : Закон України № 1341-IV від 26.11.2003, ст. 206 // ВВР. – 2004. – № 14.

6. Про додаткові заходи на виконання рішення Ради національної безпеки і оборони України від 27 вересня 2000 р. [Текст] : Постанова Кабінету Міністрів України від 27.07.01 р. № 919.

7. Про затвердження графіку проведення реструктуризації підприємств авіаційного транспорту [Текст] : наказ Міністерства транспорту України та Фонду державного майна України від 20.05.99 р. № 268/917; Про реструктуризацію Державного авіаційного підприємства «Львівські авіалінії» [Текст] : наказ Міністерства транспорту України від 27.08.01 р. № 563; Про реорганізацію ДАП «Львівські авіалінії» [Текст] : наказ Міністерства транспорту України від 03.07.02 р. № 444; Про призупинення дії наказу Мінтрансу України від 30.08.02 р. № 614 [Текст]; Про внесення змін та доповнень до наказу Мінтрансу від 03.07.02 р. № 444 [Текст] : наказ Міністерства транспорту України від 30.07.03 р. № 581.

8. Про введення в дію нормативного документа: Наказ Державного департаменту авіаційного транспорту України Укравіатранс від 25.05.95 р. № 95 [Текст].

9. Об утвержденни положения о землях транспорта [Текст] : Постановление Совета Министров СССР от 08.01.81 г. № 24 // Сб. нормативных актов о транспорте под ред. Н. А. Баженова. – ч. 1. – С. 55-57.

10. Баран, Р. Т. Підвищення економічної ефективності роботи аеропортів : автореф. дис. … канд. екон. наук. – К.: КМУЦА, 1997.

11. Про затвердження Положення про використання повітряного простору України [Текст] : Постанова Кабінету Міністрів України від 29 березня 2002 р. № 401.

12. Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 27 вересня 2000 р. «Про стан авіаційного транспорту та авіаційної промисловості України» [Текст] : Указ Президента України від 18.19.00 р. № 1143.

13. Про деякі заходи з дерегулювання підприємницької діяльності [Текст] : Указ Президента України від 23.07.98 р. № 817/98; Про заходи щодо впорядкування державного регулювання діяльності цивільної авіації в Україні [Текст] : Указ Президента України від 11.06.97 р. № 531/97; Про Положення про Міністерство транспорту України [Текст] : Указ Президента України від 11.05.00 р. № 678/2000; Про заходи щодо поліпшення транспортного обслуговування населення та виготовлення транспортних засобів для перевезення пасажирів [Текст] : Постанова Кабінету Міністрів України від 22 квітня 1997 р. № 379.

14. Про питання державного підприємства обслуговування повітряного простору України [Текст] : наказ Міністерства транспорту України від 10.01.93 р. № 14; Про передачу майна до системи Комітету по використанню повітряного простору України [Текст] : наказ Мінтрансу від 06.02.1995 р. № 56; Про інформаційні послуги у сфері гідрометеорології [Текст] : Постанова Кабінету Міністрів України від 2 листопада 1998 р. № 1724; Про соціальні пасажирські авіаційні тарифи на перевезення в межах України [Текст] : наказ Міністерства транспорту України від 22.03.04 р. № 236; Про встановлення тимчасового порядку стягнення і розподілу аеронавігаційних зборів [Текст] : наказ Мінтрансу від 17.08.1993 р. № 250; Про затвердження ставок зборів за аеронавігаційне обслуговування повітряних суден у повітряному просторі України [Текст] : наказ Міністерства транспорту України від 22.04.97 р. № 145; Про схему управління підприємствами ЦА України [Текст] : наказ Мінтрансу від 31.08.1993 р. № 278; Про створення Української державної авіакомпанії «Авіалінії України» [Текст] : наказ Мінтрансу від 20.09.1993 р. № 312.

15. Про затвердження Порядку надання знижок зі зборів за аеронавігаційне обслуговування в повітряному просторі України та аеропортове обслуговування в аеропортах України при виконанні авіакомпаніями внутрішніх та міжнародних рейсів [Текст] : наказ Міністерства транспорту України від 22.03.04 р. № 237.

16. Про транспорт [Текст]: Закон України від 10.11.94 р. № 232/94-ВР (зі змінами та доповненнями).

17. Баран, Р. Т. Логістично-економічні методи в підходах до управління на залізничному транспорті [Текст] / Р. Т. Баран, Л. М. Баран // Матеріали Першої НПК «Маркетинг і логістика в системі менеджменту пасажирських перевезень на залізничному транспорті» у м. Сімферополь 08-09.10.2008 р. – К.: Укрзалізниця, 2008. – С. 8-10; Баран, Р. Т. Як перемогти авіяційно-транспортного монополіста [Текст] / Р. Т. Баран // Розбудова держави (Всеукраїнський часопис). – К., 1995. – ч. 12 (82). – С. 29-31; Баран, Р. Т. Повітряний флот України [Текст] / Р. Т. Баран // Економіка України (Міжгалузевий журн.). – К., 1993. – № 10. – С. 90-93.

18. Стенограма пленарного засідання Верховної Ради України від 31.03.2009 р. 13:18:55 [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://www. rada.gov.ua/zakon/new/STENOGR/31030904_25.htm

19. Руководство по экономическим аспектам аэронавигационного обслуживания [Текст]. – 3-е изд. на рус. яз. – Монреаль: ИКАО, 1997 (Doc 9161); Руководство по экономике аэропортов [Текст]. – 1-е изд. на рус. яз. – Монреаль: ИКАО, 1991 (Doc 9562).

20. Баран, Р. Т. Про першочергові заходи з унормування на законодавчому рівні організації, використання та оплати повітряного простору України [Текст] / Р. Т. Баран // Економічне зростання України: стратегічні напрями і тактичні підходи: Матеріали 5-ої НПК, м. Одеса, 29-31.05.2007. – К.: ДП «Вид. дім «Персонал», 2008. – С. 500-513.

21. Про затвердження Методики розроблення Інструкцій з виконання польотів (використання повітряного простору) у районі аеродромів, посадкових майданчиків [Текст] : наказ Державіаслужби від 01.02.2005 № 74; Про старших авіаційних начальників аеродромів цивільної авіації України [Текст] : наказ Укравіації від 09.02.1999 № 33.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

 

ISSN 2307–3489 (Print)
ІSSN 2307–6666 (Online)