SOME ASPECTS OF ECONOMIC DEVELOPMENT OF UKRAINIAN RAIL TRANSPORT

Kh. V. Drebot, M. P. Snachov

Abstract


The reserves of increasing the rail transport functioning efficiency in Ukraine in conditions of hard competition with other kinds of transport are considered.


Keywords


rail transport; Ukraine; economy; development; effectiveness

GOST Style Citations


1. Аналіз небезпек на транспорті та системи реагування на них/Національна доповідь про стан техногенної та природної безпеки в Україні у 2007 році [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: //www.unian.net

2. Рябов, О. Рейковий транспорт у містах – минуле та сучасні тенденції [Електрон. ресурс] / О. Рябов. – Режим доступу: //http://banner.kiev.ua

3. День без авто. За матеріалами Інтернет видань [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: //http://www.mobilityweek.eu/

4. Транспортна галузь України, проблеми і перспективи [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: //www.refine.org.ua

5. Гончаренко, В. Проблеми і шляхи реформування транспортного сектору економіки [Електрон. ресурс] / В. Гончаренко, В. Бойко // Голос України. – Режим доступу: //www.golos.com.ua

6. Бараш, Ю. С. Роль залізничного транспорту України в забезпеченні сталого розвитку суспільства [Текст] / Ю. С. Бараш, І. П. Корженевич // Вісник Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – 2008. – Вип. 24. – Д.: Вид-во ДНУЗТ, 2008 – 274 с.

7. Введение высокоскоростного движения на участке Брюссель – Париж и его влияние на жизнедеятельность человека [Текст], По матеріалах виставки «EurailSpeed 2002» // ДІІТ сьогодні. – 2002. – № 10 (49).

8. Технічні характеристики Translohr – tramway on tires [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: //www.lohr.fr

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

 

ISSN 2307–3489 (Print)
ІSSN 2307–6666 (Online)