LEGISLATIVE REGULATION OF FOREIGN INVESTMENT IN UKRAINE

K. V. Zhyzhko

Abstract


In this article the basic regulatory documents controlling the foreign investments in Ukraine are considered and the recommendations for their improvement are proposed. Main disadvantages of present situation retarding the investing in Ukraine are analyzed.


Keywords


legislation, regulation, investment, Ukraine

GOST Style Citations


1. Choose and estimation of perspective industrial objects for involving foreign investment [Текст] // Proc. of the 6th Int’l scientific conf. «Transbaltica 2009» (Vilnius, 22-23.04.2009). – Lithuanian Ministry of Transport, Vilnius Gediminas Technical University (VGTU).

2. Кишко, О. Б. Правовое регулирование инвестиций в Украине [Соціальна мережа правового регулювання] [Электрон. ресурс] / О. Б. Кишко. – 2003. – Режим доступа: http://www.jurenergo.kiev.ua/statti/ur5.doc

3. Правовая база иностранных инвестиций [Электрон. ресурс] [Официальный сайт компании Euro Holding Invest]. – 2008. – Режим доступа: http://www.euroholding.com.ua/?id=82

4. Постанова Правління НБУ від 14.11.2004 № 482 «Про затвердження Положення про порядок здійснення в грошовій формі іноземних інвестицій до України і повернення іноземному інвесторові його інвестиції, а також репатріації прибутків, доходів, інших засобів, отриманих від інвестиційної діяльності в Україні» [Текст].

5. Ухвала НБУ від 18.03.1999 № 127 «Про затвердження Правил здійснення операцій на міжбанківському валютному ринку України» [Текст].

6. Закон України від 18.10.1991 «Про інвестиційну діяльність» [Текст] / Верховна Рада України. – (Бібліотека офіційних видань).

7. Закон України від 19.03.1996 «Про режим іноземного інвестування» [Текст]. – (Бібліотека офіційних видань).

8. Панасюк, С. О. Законодательное регулирование иностранного инвестирования в Украине [Электрон. ресурс] // Бизнес-партнер [Cевастопальская торгово-промышленная палата] / С. О. Панасюк. – Май 2005. – Режим доступа: http://www.stpp.org.ua/magazine.php?id=71&story=269

9. Закон України від 1991 р. з доповненнями від 04.02.2009 «Про зовнішньоекономічну діяльність» [Текст]. – (Бібліотека офіційних видань).

10. Закон України від 1991 р. «Про концесії» [Текст]. – (Бібліотека офіційних видань).

11. Закон України від 14.10.1999 «Про угоди про розділ продукції» [Текст]. – (Бібліотека офіційних видань).

12. Панасюк, С. О. Законодательное регулирование иностранного инвестирования в Украине, [Электрон. ресурс] // Бизнес-партнер [Cевастопальская торгово-промышленная палата] / С. О. Панасюк. – Июль 2005. – Режим доступа:http://www.stpp.org.ua/magazine.php?id=72&story=278

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

 

ISSN 2307–3489 (Print)
ІSSN 2307–6666 (Online)