THE FORMATION OF THE CORPORATE BOND MARKET IN UKRAINE WITH THE AIM OF ATTRACTING INVESTMENT AND ENTERPRISE RESOURCE

S. V. Kalambet, I. M. Miro

Abstract


The domestic experience of attracting the financial resources at an enterprise is analyzed. The opportunities and restrictions re. attracting the means by public enterprises are considered. Starting from the restrictions of public enterprises re. attracting the financial resources, the recommendations on advisability of alternative forms of crediting the activities of enterprises such as internal obligation loan are developed.


Keywords


market; resource investment; Ukraine; bonds; held

GOST Style Citations


1. Данілов, О. Д. Структура інвестицій, інновацій та випуску промислової продукції в Україні [Текст] / О. Д. Данілов, А. М. Вдовиченко // Фінанси України. – 2008. – № 5. – С. 115-123.

2. Кузьмін, О. Є. Фінансування діяльності корпорацій на засадах внутрішніх відсоткових облігаційних позик [Текст] / О. Є. Кузьмін, О. Г. Мельник // Фінанси України. – 2008. – № 2. – С. 59-67.

3. Якимчук, Т. П. Теоретичні підходи до визначення поняття «облігація» [Текст] / Т. П. Якимчук, О. В. Мельник // Наукові записки Нац. ун-ту «Острозька академія». – Сер. Економіка. – 2007. – Вип. 9. – Ч.

4. – С. 304-311. 4. Буй, Т. Г. Роль корпоративних боргових цінних паперів у фінансових системах країн, що розвиваються [Текст] / Т. Г. Буй // Наукові записки Нац. ун-ту «Острозька академія». – Сер. Економіка. – 2007. – Вип. 9. – Ч. 2. – С. 77-85.

5. Білоус, І. В. Корпоративні облігаційні запозичення: нові можливості залучення коштів для підприємств [Текст] / І. В. Білоус // Наукові записки Нац. ун-ту «Острозька академія». – Сер. Економіка. – 2007. – Вип. 9. – Ч. 4. – С. 106-112.

6. Бланк, И. А. Управление формированием капитала [Текст] / И. А. Бланк. – К.: Ника-Центр, Эльга, 2002. – 512 с.

7. Бочаров, В. В. Корпоративные финансы [Текст] / В. В. Бочаров, В. Е. Леонтьев. – СПб.: Питер, 2002. – 544 с.

8. Рошило, В. І. Джерела фінансування інноваційного розвитку [Текст] : монографія / В. І. Рошило. – Чернівці: Книги – ХХІ, 2006. – 272 с.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

 

ISSN 2307–3489 (Print)
ІSSN 2307–6666 (Online)