THE ECONOMIC IMPACT ANALYSIS OF THE INVESTMENT ACTIVITIES DEVELOPMENT ON TRAFFIC SAFETY

O. M. Pshinko

Abstract


The indices of train traffic safety on the railways ofUkraineare analyzed. The dynamics of investments to the traffic safety measures on railway facilities is considered.


Keywords


economic analysis; traffic safety; development; investment

GOST Style Citations


1. Державна цільова програма реформування залізничного транспорту на 2010-2015 роки [Текст]: Затв.: Постанова Каб. Мін. України від 16.12.2009 № 1390.

2. Стратегія розвитку залізничного транспорту на період до 2020 року [Текст]: Схвалено: Розпорядження Каб. Мін. України від 16.12.2009 № 1555-р.

3. Шевченко, В. В. Оцінка економічної ефективності заходів з підвищення безпеки руху поїздів [Текст] / В. В. Шевченко, О. М. Гненний // Вісник Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. Лазаряна. – 2009. – № 28. – Д.: Вид-во ДНУЗТ, 2009. – С. 287-290.

4. Оцінка економічної ефективності інвестицій у заходи з підвищення безпеки руху поїздів [Текст] / В. В. Шевченко та ін. // Матеріали 8-ї наук. конф. «Проблеми економіки транспорту» (16 – 17.04.2009 р., Дніпропетровськ). – Д., 2009. – С. 13.

5. Аналіз стану безпеки руху на залізницях України у 2008 році [Текст] / розробники: О. Мусієнко, В. Гусь, В. Крот. − К.: 2009. – 120 с.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

 

ISSN 2307–3489 (Print)
ІSSN 2307–6666 (Online)