STUDY OF DEFORMATION PROCESSING OF A RUT WITH FASTENERS OF ARS-4 TYPE

V. V. Rybkin, M. P. Nastechek, O. V. Hubar, V. S. Andrieiev

Abstract


In the given article the analysis of dynamic characteristics of the railway track with fastenings АРС-4 is presented.


Keywords


research; deformation; treatment; track

GOST Style Citations


1. Норми допустимих швидкостей локомотивів і вагонів по залізничних коліях України шириною 1520 мм. [Текст]. – Т. 1. Исследования напряженно-деформированного состояния колеи со скреплениями КПП : отчет о НИР. – Д.: ДИИТ, 2002. – 82 с.

2. Проведення динаміко-міцнісних випробувань колії на залізобетонних шпалах з пружним скріпленням типу КПП, рейками UIC60 та розробка рекомендацій по встановленню швидкостей руху поїздів по ній [Текст] : звіт про НДР. – Д.: ДІІТ, 2003. – 180 с.

3. Железнодорожный путь. [Текст] / под ред. Т. Г. Яковлевой. - М.: Транспорт, 1999. – 405 с.

4. Дослідження експлуатаційних характеристик ділянок колії зі скріпленням типу АРС-4 та визначення напружено-деформованого стану колії [Текст] : звіт про НДР. – Д.: ДІІТ, 2008. – 36 с.

5. Временные технические указания по укладке, эксплуатации и ремонту бесстыкового пути со скреплением АРС [Текст]. - М., 2003. - 28 с.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

 

ISSN 2307–3489 (Print)
ІSSN 2307–6666 (Online)