THE EMPLOYABILITY WHOLE WELDED STRUCTURES OF RAILWAY BRIDGES

V. I. Kyrian, V. V. Knysh, H. O. Lynnyk

Abstract


In the work the operating experience and methods of increasing the reliability and durability of steel bridges are investigated.


Keywords


ability to work; runs of the structure; railway bridge

GOST Style Citations


1. ДБН В.2.3-14:2006 Споруди транспорту. Мости та труби. Правила проектування [Текст] / А. І. Лантух-Лященко та ін. – К.: Мінбуд України, 2006. – 359 с.

2. Лучко, Й. Й. Механіка руйнування мостових конструкцій та методи прогнозування їх залишкової довговічності [Текст] / Й. Й. Лучко, Г. Т. Сулим, В. І. Кир’ян; за ред. Й. Й. Лучка // НАН України. Фіз.-мех. ін-т ім. Г. В. Карпенка. Механіка руйнування та міцність матеріалів: Довідник. Посібник. – Т. 6. – Львів: Каменяр, 2004. –885 с.

3. Прочность сварных соединений при переменных нагрузках [Текст] / В. И. Труфяков др.; под ред. В. И. Труфякова. – К.: Наук. думка, 1990. – 256 с.

4. New approach to the creation of solid-walled welded span structures of railway bridges [Текст] / V. I. Trufiakov et al. // Welding and Surfacing Rev. – 1997. – V. 8. – P. 249-255.

5. Михеев, П. П. Повышение сопротивления усталости сварных соединений конструкций ультразвуковой ударной обработкой [Текст] / П. П. Михеев // Проблемы сварки и специальной электрометаллургии: Сб. науч. тр. – К.: Наук. думка. 1990. – С. 41-47.

6. Спосіб обробки зварних з’єднань металоконструкцій високочастотною проковкою [Текст]. Пат. України № 60390 / Л. М. Лобанов та ін. – Опубл. 15.10.2003. – Бюл. № 10.

7. Повышение сопротивления усталости сварных соединений металлоконструкций высокочастотной механической проковкой (Обзор) [Текст] / Л. М. Лобанов и др. // Автомат. сварка. – 2006. – № 9. – С. 3-11.

8. Эффективность применения ультразвуковой обработки для повышения сопротивления усталости сварных соединений [Текст] / П. П. Михеев и др. // Автомат. сварка. – 1984. – № 3. – С. 4-7.

9. Лобанов, Л. М. Підвищення ресурсу зварних металоконструкцій високочастотною механічною проковкою [Текст] / Л. М. Лобанов, В. І. Кир’ян, В. В. Книш // ФХММ. – 2006. – № 1. – С. 56-61.

10. Кир’ян, В. І. Продовження терміну експлуатації зварних металевих прогонових будов мостів з тріщинами втоми [Текст] / В. І. Кир’ян, В. В. Книш, Г. О. Линник // Автомобільні дороги та дорожнє будівництво. Сучасні проблеми проектування, будівництва та експлуатації споруд на шляхах сполучення. – 2006. – № 73. – С. 121-126.

11. Кир’ян, В. І. Продовження ресурсу металевих прогонових будов залізничних мостів з втомними пошкодженнями [Текст] / В. І. Кир’ян, В. В. Книш, О. З. Кузьменко // Проблеми ресурсу і безпеки експлуатації конструкцій, споруд та машин. – К.: ІЕЗ ім. Є. О. Патона НАН України, 2006. – С. 358-360.

12. ЦП-0176 Рекомендації з огляду, підсилення, ремонту та збільшення експлуатаційного ресурсу суцільностінчатих зварних прогонових будов [Текст] / В. І. Кир’ян та ін. – К.: Укрзалізниця. Головне управління колійного господарства, 2007. – 48 с.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

 

ISSN 2307–3489 (Print)
ІSSN 2307–6666 (Online)