ABOUT THE INFLUENCE OF PARAMETERS OF HIGH-VOLTAGE CURRENT TRANSFORMER TO THE ACCURACY DEVICES COMPENSATE ITS ERRORS

N. V. Rudevych

Abstract


In the article the influence of resistance of secondary winding of the high-voltage measuring current transformer on the error of device of its compensation is considered.


Keywords


transformer; compensation; measurement; current; accuracy; error

GOST Style Citations


1. Кизилов, В. У. Способи підвищення точності вимірювальних трансформаторів струму [Текст] / В. У. Кизилов, Н. В. Рудевіч // Вісник Харківського нац. техн. ун-ту сільського госпва ім. Василенка. – 2007. – Вип. 57 «Проблеми енергозабезпечення та енергозбереження в АПК України». – Т. 1. – Х.: ХНТУСГ, 2007. – С.37-41.

2. Стогній, Б. С. Сучасні високовольтні перетворювачі струму та напруги [Текст] / Б. С. Стогній, Є. М. Танкевич, В. В. Масляник // Енергетика та електрифікація. – 2006. – № 6. – С. 40-44.

3. Кизилов, В. У. Підвищення точності вимірювання струму [Текст] / В. У. Кизилов, Н. В. Рудевіч // Світлотехніка та електроенергетика. – 2008. – № 1. – С. 66-69.

4. Кизилов, В. У. Проектування вимірювальних трансформаторів струму та напруг, трансреакторів та дроселів змінного струму пристроїв автоматики енергосистем [Текст]: навч.-метод. посібник / В. У. Кизилов. – Х.: ХДПУ. 2000. – 73 с. – рос. мовою.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

 

ISSN 2307–3489 (Print)
ІSSN 2307–6666 (Online)