THE OPTIMIZATION OF ACTIVE BANK OPERATIONS

I. I. Fukanchyk, A. M. Yakymova

Abstract


The model of optimization of active operations of bank is developed in the article, what allow coordinating them with terms and volumes of the attracted funds.


Keywords


optimization; bank; operations of the bank; funds

GOST Style Citations


1. Постанова Правління Національного банку України «Про додатковi заходи щодо дiяльностi банків» вiд 11 жовтня 2008 р. № 319 [Електрон. ресурс] – Режим доступу: http:// www.rada.gov.ua

2. Волошин, І. О. Банківські моделі та режими ліквідності [Текст] / І. О Волошин // Вісник НБУ. – 2002. – № 6 – С. 27-30.

3. Івасів, Б. С. Гроші та кредит [Текст] : підручник / Б. С. Івасів. – Тернопіль: Карт-бланш, 2000. – 510 с.

4. Джулакідзе, К. Ю. Аналіз кредитно-інвестиційного портфеля банку [Текст] / К. Ю. Джулакідзе, В. В. Невмержицький // Фінанси України. – 2005. – № 3. – С. 107-111.

5. Єлейко, Я. І. Моделювання оптимальної структури балансу банку [Текст] / Я. І. Єлейко, М. Л. Лапішко, О. М. Кінаш // Фінанси України. – 2003. – № 5. – С. 111-114.

6. Сергєєва, Л. Моделювання й аналіз структури діяльності банку [Текст] / Л. Сергєєва, Т. Блаженкова // Банківська справа. – 2003. – № 5. – С. 17-23.

7. Олійник, Д. Управління ліквідністю комерційного банку та оптимізація фінансового результату [Текст] / Д. Олійник // Вісник НБУ. – 2001. – № 7. – С. 28-30.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

 

ISSN 2307–3489 (Print)
ІSSN 2307–6666 (Online)