THE TRANSFORMATION OF THE RAILWAY TRANSPORT MANAGEMENT SYSTEM

A. V. Hrechko

Abstract


In the paper the principles of corporative transformation of railway industry ofUkraineaccording to the integration model of reformation are presented.


Keywords


transformation; system; Ukraine; management; rail transport

GOST Style Citations


1. Інформаційний матеріал щодо проекту Програми реформування залізничного транспорту України [Текст]. – К.: МТЗУ, 2008. – 49 с.

2. Дослідження перспективної моделі управління залізничним транспортом у ринкових умовах з визначенням оптимальної організаційно-правової форми суб’єкта господарювання [Текст] : звіт по НДР / Дніпропетр. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна; № ДР 0103U007280. – Д., 2004. – 159 с.

3. Материалы третьей Межд. конф. «Проблемы экономики и управления на железнодорожном транспорте ЭКУЖТ-2006», Судак, 23-27 июня 2008 г. [Текст] / КУЭТТ. – Судак, 2008. – С. 8.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

 

ISSN 2307–3489 (Print)
ІSSN 2307–6666 (Online)