THE WAYS OF INCREASING THE PROFITABILITY OF A COMMERCIAL BANK

S. V. Kalambet, I. V. Nepyivoda

Abstract


The problems of bank sphere connected with a financial crisis are considered in the article. The ways of increase of profitability of commercial banks are offered.


Keywords


commercial bank; increase; profitability; path

GOST Style Citations


1. Аналіз банківської діяльності [Текст] / А. М. Герасимович та ін.; за ред. А. М. Герасимовича. – К.: КНЕУ, 2006. – 600 с.

2. Банківські операції [Текст] / А. М. Мороз та ін.; за ред. А. М. Мороза. – К.: КНЕУ, 2000. – 384 с.

3. Дорошенко, І. В. Основні показники діяльності комерційних банків України [Текст] / І. В. Дорошенко // Вісник НБУ. – 2006, 2007, 2008. – № 2. – С. 70.

4. Галицька, Е. В. Фінансові результати діяльності банків України [Текст] / Е. В. Галицька // Вісник НБУ. – 2006, 2007, 2008. – № 3. – С. 64-69.

5. Паливода, К. Чи загрожує Україні іпотечна криза? [Текст] / К. Паливода, П. Гайдуцький // Дзеркало тижня. – 2008. – 29 бер.-05 кв. – № 12 (691).

6. Закон України «Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб» [Електрон. ресурс] : із змінами і доповненнями, внесеними Законами України від 16.11.2006 р. № 358-V, від 31.10.2008 р. № 639-VI. – Режим доступу: http://www.rada.gov.ua

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

 

ISSN 2307–3489 (Print)
ІSSN 2307–6666 (Online)