THE COSTS OPTIMIZATION PROBLEMS IN CURRENT MARKET CONDITIONS

O. R. Marutyak, A. V. Shulga

Abstract


The concept of expenditures and their classification are considered from the viewpoint of modern conceptions.


Keywords


optimization; costs; market; classification

GOST Style Citations


1. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати» [Текст].

2. Бузько, И. Р. Зарубежный опыт перераспределения экономического риска [Текст] / И. Р. Бузько // Академічний огляд, 2001. – № 2. – С. 75-78.

3. Бухгалтерський і фінансовий облік [Текст] : підручник / за ред. проф. Ф. Ф. Бутинця. – Житомир: ЖІТІ, 2000. – 672 с.

4. Бухгалтерський облік в Україні. Від теорії до практики [Текст] / за ред. А. М. Коваленко. – Д.: ВКК «Баланс-клуб», 2007. – Т. 1. – 600 с.

5. Друри, К. Введения в управленчиский и производственный учет [Текст] / пер. с англ. под ред.
С. А. Табалиной. – М.: Аудит; ЮНИТИ, 1994. – 560 с.

6. Кулик, Р. Р. ФВА і процес оптимізації організаційної структури підприємства [Текст] / Р. Р. Кулик, Ю. Р. Кулик // Вісник Технологічного університету «Поділля». – Хмельницький, 2003. – Т. 2. – С. 89-91.

7. Соколов, Я. В. Бухгалтерский учет: история и современность: Т 1. Принципы и концепции бухгалтерского учета [Текст]. – Уфа: Изд. центр Башкирского тер. ин-та проф. бухгалтеров, 2000. – 214 с.

8. Хотинская, Г. О. Концептуальные основы управления затратами / Г. О. Хотинская / Менеджмент в России и за рубежом. – 2002. – № 4. – С. 23-30.

9. Шанк, Дж. Стратегічне управління затратами: Нові методи збільшення конкурентноспроможності [Текст] / Дж. Шанк, В. Говіндараджан. – пер. з англ. – СПб.: Бізнес Мікро, 2000. – 288 с.

10. Колісник, А. Інновації в методах підрахунку витрат [Текст] / А. Колісник // Проект для інноваційних менеджерів. – 2008. – 13 січ. – С. 12-19.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

 

ISSN 2307–3489 (Print)
ІSSN 2307–6666 (Online)