THE IMPROVEMENT OF THE PAYMENTS SYSTEM FOR INTERNATIONAL CARGO TRANSPORTATION (FOR EXAMPLE, CIS AND BALTIC COUNTRIES)

L. V. Pryvalova, Yu. V. Bulgakova

Abstract


The urgency of reduction of payment terms for international freight transportations, the development of offers aimed at reduction of terms of conducting payments for freight transportations and services related to them in international communication are considered in this paper.


Keywords


system; international freight; improvement; calculations

GOST Style Citations


1. Бухгалтерський облік та звітність в Україні. Закони, постанови, інструкції, стандарти бухгалтерського обліку. Документація та інвентаризація [Текст] : зб. норм.-правових актів. – 2-е вид., доп. і перероб. – К.: Атіка, 2005. – 800 с.

2. Бухгалтерський облік та фінансова звітність за Міжнародними стандартами [Текст] : практ. посібник. – К.: Мора, 2004. – 880 с.

3. Кодекс МСЗД 311. Оригінальна редакція. Фінансові відносини між підприємствами залізничного транспорту: основні положення і умови застосування [Текст]: 21-е видання, 01.01.07. – Пам’ятка діє з 1 січня 2007 р. для всіх членів Міжнародного союзу залізниць.

4. Правила експлуатації, пономерного обліку і розрахунків за користування вантажними вагонами власності інших держав [Текст] : затв. на нараді уповноважених представників залізничних адміністрацій 24.05.96 відповідно до рішення п’ятнадцятого засідання Ради із залізничного транспорту від 05.04.96. – К.: Мін-во трансп. та зв’язку України, 1996. – 215 с.

5. Правила комплексних розрахунків між залізничними адміністраціями держав-учасників Співдружності Незалежних Держав, Латвійської Республіки, Литовської Республіки, Естонської Республіки [Текст] : затв. на дванадцятому засіданні Ради із залізничного транспорту 10.12.94. – К.: Мін-во трансп. та зв’язку України, 1994. –220 с.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

 

ISSN 2307–3489 (Print)
ІSSN 2307–6666 (Online)