THEORETICAL APPROACHES TO THE STATE STRATEGY OF RAILWAY TRANSPORT DEVELOPMENT

O. H. Deineka, O. O. Mishchenko

Abstract


The theoretical approaches to development of strategy of the state regulation of railway transport ofUkraineare exposed.


Keywords


theoretical approach; railway transport; strategy of development

GOST Style Citations


1. Волынский, Г. Государственное регулирование рыночной экономики [Текст] / Г. Волынский // Экономика Украины. – 2003. – № 6. – С. 69-76.

2. Дейнека, О. Г. Науково-технічний прогрес і його вплив на зміни у міжнародному транспортному процесі [Текст] / О. Г. Дейнека, Л. О. Позднякова // Вісник нац. ун-ту «Львівська політехніка». – № 579. – С. 59-62.

3. Удосконалення організаційно-управлінської роботи на підприємствах залізничного транспорту [Текст]: навч. посібник / Г. Ф. Арбузов та ін. – Харків: УкрДАЗТ, 2007. – 178 с.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

 

ISSN 2307–3489 (Print)
ІSSN 2307–6666 (Online)