THEORETICAL AND PRACTICAL ASPECTS OF THE INVESTMENT RESOURCES ACCUMULATION

M. T. Kostyshyna, O. S. Sushchenko

Abstract


Theoretical and practical problems of accumulating investment resources as well as the investment as one of the aspects of planning the state economic policy have been considered in the article.


Keywords


economic policy; investment; resource investment

GOST Style Citations


1. Гаврилюк, О. Методи регулювання діяльності іноземних інвестицій у країнах реципієнтах [Текст] / О. Гаврилюк // Економіка України. – 2007. – № 3. – С. 79.

2. Державне регулювання інвестиційної діяльності [Текст] // Фінанси України. – 2004. – № 10. – С. 123.

3. Завідовський, В. П. Історичний аспект інвестиційного процесу [Текст] / В. П. Завідовський // Економіка: проблеми теорії та практики. – Вип. 170. – С. 171.

4. Закон України «Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні» [Текст], 2006.

5. Куриленко, Т. П. Проектне фінансування [Текст]: підручник / Т. П. Куриленко. – К.: Кондор, 2006. – 208 с.

6. Концепція функціонування та розвитку фондового ринку України [Текст], 2005.

7. Пересада, А. А. Управління банківськими інвестиціями [Текст]: монографія / А. А. Пересада, Т. В. Майорова. – К.: КНЕУ, 2005.

8. Тарасенко, Н. Б. Економічний аналіз діяльності промислового підприємства [Текст]: навч. посібник / Н. Б. Тарасенко. – К.: Алеута, 2003.

9. Чухно, А. А. Цивілізаційний і формаційний підходи та їх роль в економічній теорії та суспільній практиці [Текст] / А. А. Чухно // Економіка України. – 2001. – № 6. – С. 39-47.

10. Пересада, А. А. Проектне фінансування [Текст]: підручник / А. А. Пересада, Т. В. Майорова, О. О. Ляхова. – К.: КНЕУ, 2005.

11. Gershuny, J. The new service economy: the transformation of employment in industrial societies [Текст] / J. Gershuny, I. Miles. – London: Frances Pinter, 2003.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

 

ISSN 2307–3489 (Print)
ІSSN 2307–6666 (Online)