IMPROVING LOCAL PROCESSING TRAFFIC VOLUMES IN RAILWAY JUNCTIONS

I. Ye. Levytskyi, R. H. Korobova

Abstract


The analysis of tendencies of development of railway junctions is performed. The method of optimization of distributing the sorting work between sorting and freight stations with the domestic cars in the railway junctions is presented.


Keywords


car traffic; rail junction; dynamic programming

GOST Style Citations


1. Концепція та Програма реструктуризації на залізничному транспорті України [Текст]. – К.: НАБЛА, 1998. – 145 с.

2. Сотников, Е. А. Эксплуатационная работа железных дорог (состояние, проблемы, перспективы) [Текст] / Е. А. Сотников. – М.: Транспорт, 1986. – 256 с.

3. Музикіна, Г. І. Організація раціональної взаємодії залізничних станцій, які обслуговують морські порти [Текст] / Г. І. Музикіна, В. В. Журавель, І. Л. Журавель // Матеріали IV Міжн. наук.-практ. конф. «Проблеми та перспективи розвитку транспортних систем в умовах реформування залізничного транспорту: управління, економіка і технології». – К.: ДЕТУТ, 2008. – С. 148-150.

4. Левицький, І. Ю. Програмні засобі для визначення показників роботи залізничних станцій [Текст] / І. Ю. Левицький, Д. М. Козаченко, Р. Г. Коробйова // Проблеми та перспективи розвитку залізничного транспорту: Тези доп. 68 Міжн. наук.-практ. конф. – Д.: ДНУЗТ, 2008. – С. 41-42.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

 

ISSN 2307–3489 (Print)
ІSSN 2307–6666 (Online)