PRODUCTIVE EMPLOYMENT AS THE BASIS OF THE MECHANISM OF ASSOCIATION AND THE ECONOMIC GROWTH AND SOCIAL DEVELOPMENT

V. A. Zova

Abstract


The dependence of production employment efficiency and social and economic development is considered in this article.


Keywords


mechanism for combining economic growth; social development

GOST Style Citations


1. Закон України від 05.10.2000 № 2022-ІІІ «Про ратифікацію Конвенції Міжнародної організації праці № 182 про заробітну плату та негайні заходи щодо ліквідації найгіршої форми дитячої праці» // www.liga.net

2. Закон України від 05.10.2000 № 2022-ІІІ «Про ратифікацію Конвенції Міжнародної організації праці № 105 про скасування примусової праці» www.liga.net

3. Закон України «Про сприяння продуктивній зайнятості населення» // http://zakon.rada.gov.ua

4. Закон України від 17 листопада 1992 року № 2787-ХІІ і від 21 листопада 1997 року № 665/97-ВР «Про зайнятість населення» // Відомості Верховної Ради України, 1993. – № 2. – Ст. 3; 1998. – № 11. – Ст. 44.

5. Закон України від 19.06.1997 № 374/97-ВР «Про внесення змін до кодексу законів про працю» // http://alpha.rada.gov.ua

6. Праця України у 2002 році: Статистичний збірн. // Держкомстат України. – № 6 – 1-21/204. – К., 2003. – 413 с.

7. Петрова І. Л. Сегментація ринку праці: теорія і практика регулювання. – К.: Таксон, 1997. – 296 с.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

 

ISSN 2307–3489 (Print)
ІSSN 2307–6666 (Online)