STRATEGIC DIRECTIONS AND PRIORITIES FOR DEVELOPMENT OF THE TRANSPORT SECTOR OF UKRAINE IN ACCORDANCE WITH THE REQUIREMENTS OF THE WORLD TRADE ORGANIZATION

Yu. Ye. Pashchenko

Abstract


In the article the strategic directions and priorities of development of transport sector ofUkraineaccording to the WTO requirements in the sphere of rendering services are considered.


Keywords


transport sector; strategic direction; trade

GOST Style Citations


1. Постанова Верховної Ради України від 09.01.2007 р. №542-V «Про Рекомендації парламентських слухань «Стан підготовки вступу України до Світової організації торгівлі (СОТ), проблеми та перспективи» (www.rada.gov.ua).

2. Послання Президента України до Верховної Ради України від 30.04.2002 № 0001100-02 «Європейський вибір. Концептуальні засади стратегії економіного та соціального розвитку України на 2002-2011 роки» (www.rada.gov.ua).

3. Пащенко Ю. Є. Розвиток та розміщення транспортно-дорожнього комплексу України: Моногр. / За ред. С. І. Дорогунцова. – К.: Науковий світ, 2003. – 467 с.

4. Пащенко Ю. Є. Транспортно-дорожній комплекс України в процесах міжнародної інтеграції: Моногр. / Ю. Є. Пащенко, О. І. Никифорук. – Ніжин: ТОВ «Видавництво «Аспект-Поліграф», 2008. – 192 с.

5. Статистичний щорічник України за 2006 рік. – К.: Консультант, 2007. – 551 с.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

 

ISSN 2307–3489 (Print)
ІSSN 2307–6666 (Online)