PROBLEMS AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF URBAN ELECTRIC TRANSPORT

K. V. Hnedin

Abstract


General tendencies, actual problems and perspective trends of the development of enterprises of city electric transport are determined in the article. The complex of arrangements directed to stabilization of the work of the enterprises of the field is proposed.


Keywords


development prospects; city; electric transport

GOST Style Citations


1. Закон України «Про міський електричний транспорт» від 29 червня 2004 року № 1914-ІV // Законодательство Украины, ноябрь 2006. –К.: Инфодиск, 2006.

2. Розпорядження Кабінету Мінінстрів України «Про схвалення Концепції Державної програми розвитку міського електро-транспорту на 2006-2015 роки» від 15 червня 2006 року № 330-р.

3. Рішення Колегії Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України «Про стан реалізації положень Закону України «Про міський електричний транспорт» від 29 червня 2006 року № 130.

4. Рішення Чернігівської міської ради «Про Програму розвитку міського електричного транспорту м. Чернігова на 2005 – 2006 роки» від 29 листопада 2005 року.

5. Словник термінів електротранспорту / Уклад.: Ю. Ф. Зубенко, Д. Ю. Зубенко. – Х.: Харків, 2000. – 176 с.

6. Україна у цифрах у 2005 році: Ста-тистичний довідник. – К.: Консультант. – 2006.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

 

ISSN 2307–3489 (Print)
ІSSN 2307–6666 (Online)