THE ESTABLISHMENT OF DEVELOPMENT PRIORITIES OF AIRCRAFT REPAIR ENTERPRISES IN THE FORMATION OF THE COMPETITIVENESS OF THE AVIATION MARKET IN UKRAINE

Yu. Pohorilets

Abstract


Formulated basic principles and directions of creation of priorities of development of airrepairs enterprises in the system of providing of competitive airmarket in Ukraine.


Keywords


repair enterprises; competitiveness; aviation market

GOST Style Citations


1. Віммерс Карл Хайнц. Процеси реструктуризації підприємств авіабудівельної галузі світу: історія та перспективи розвитку // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – К., 2002. – Вип. 35. Ч. 2. – С. 73-74.

2. Довга Н. В. Состояние ремонта авиатехники и перспективы развития авиаремонтного производства // Проблеми підвищення ефективності інфраструктури. – К., 1998. – Вип.3. – С. 177-179.

3. Лукін С. Ю. Шляхи удосконалення механізмів взаємодії авіакомпаній з партнерами // Проблеми системного підходу в економіці. – К., 2005. – Вип. 12. – С. 24-28.

4. Новак В. О. Розбудова логістичного менеджменту в авіабізнесі України // Проблеми підвищення ефективності інфраструктури. – К., 2003. – Вип. 10. – С. 75-80.

5. Соколы И. И. Теоретические основы консолидации и интеграции субъектов авиационного рынка на базе авиакомпаний региональной авиации и авиакомпаний-лидеров // Економіка: проблеми теорії та практики. – Д., 2005. – Вип. 201. Т. 4. – С. 1088-1096.

6. Соколы И. И. Проблемы государственной политики в области стимулирования развития авиационных предприятий Украины // Економіка: проблеми теорії та практики. – Д., 2004. – Вип. 192, т. 2. – С. 333-339.

7. Узун Д. Д. Анализ методов планирования и управления процессами сервисного обслуживания авиационной техники // Открытые информационные и компьютерные интегрированные технологии. – Х., 2002. - Вып. 13. – С. 143-156.

8. Україна: Cтратегічні пріоритети. Аналітичні оцінки – 2006: Монографія / За ред. О. С. Власюка. – К. : НІСД , 2006. – 576 с.

9. Феоктистова О. Г. О концепции развития авиаремонтного производства / О. Г. Феоктистова, Ю. Н. Макин, С. В. Калыкин, В. П. Фролов, В. Н. Зенушкин. // Сб. науч. тр. Ресурсосберегающие и экологически чистые технологические процессы производства и восстановления деталей АТ» – М.: РИО МИИГА, 1991 г. - С. 10-13.

10. Щелкунов В. И. Оценка перспектив развития авиационного транспорта в Украине // Проблеми системного підходу в економіці. – К., 2005. – Вип. 12. – С. 3-10.

11. Шевцов А. І., Васильєв В. Г., Цвєткова Т. І. Щодо заходів стимулювання розвитку авіаційної галузі України / http://www.db.niss.gov.ua/monitor/comments.php?shownews=330&catid=9 – «Аналітичний моніторинг проблем і подій суспільного розвитку».

12. http://ukraviatrans.gov.ua/ – офіційний сайт Державної авіаційної адміністрації.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

 

ISSN 2307–3489 (Print)
ІSSN 2307–6666 (Online)