MODELING AND AUTOMATION OF SCHEDULING TRAINING SESSIONS IN UNIVERSITIES

I. M. Vyshniakova, S. Yu. Razumov

Abstract


It is considered the methods for automation creation of high school’s schedule, basic direction of development, describes results of half-automation creation of schedule.


Keywords


modeling; automation; schedule

GOST Style Citations


1. В. М. Курейчик. Генетические алгоритмы. Монография. Таганрог: Изд-во ТРТУ, 1998. – 242 с.

2. Т. Саати. Принятие решений. Метод анализа иерархий. М.: «Радио и связь», 1993. – 311 с.

3. В. І. Шинкаренко, І. М. Сухомлин, С. Ю. Разумов. Особливості переходу до автоматизованого складання розкладу занять університету // Міждержавна науково-методична конференція. Тези доповідей – Д., 2004. С. 219–220.

4. С. Ю. Разумов. К вопросу об автоматизированном построении расписания занятий. // LXVI міжнародна науково-практична конференція «Проблеми та перспективи розвитку залізничного транспорту»: Тези доповідей. – Д., 2006.

5. І. М. Вишнякова, С. Ю. Разумов. АРМ «Розклад занять» // Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні інформаційні технології на транспорті. В промисловості та освіті». Тези доповідей, – Д., 2007. – С. 90

6. И. Н. Вишнякова. Формирование расписания занятий университета с использованием генетических алгоритмов // Міжнародна науковопрактична конференція «Сучасні інформаційні технології на транспорті. В промисловості та освіті».Тези доповідей, – Д., 2007. – С. 89.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

 

ISSN 2307–3489 (Print)
ІSSN 2307–6666 (Online)