THE DEVELOPMENT ANALYSIS OF SOCIAL PARTNERSHIP IN UKRAINE

S. V. Vasyliuk

Abstract


Work is devoted to development of social partnership at production level that stabilizations socially of labour relations on the enterprise. Attention is accented on that for dynamic development of social partnership a human capital is a base.


Keywords


social partnership; social and labor relations; human capital

GOST Style Citations


1. Зарвовський В.С. Організація соціального партнерства в Україні на найнижчому (виробничо-му) рівні. / Економіка та держава. – К. 2007. - № 3. – С. 74 – 76.

2. Соціально-трудові відносини: питання теорії та практики в Україні. // Осовий Г., Жуков В., Руденко Д., Семенихін В. – К., «Курс», - 2005 – 432 с.

3. Державний контроль за трудовими відносинами:: соціально-економічні наслідки в контексті реформування середнього класу суспільства / Вісник Національної академії державного управління. – К. 2005. - № 3. – С. 387 -392.

4. http//www.ukrstat.com/ua/

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

 

ISSN 2307–3489 (Print)
ІSSN 2307–6666 (Online)