THE UKRAINIAN RAILWAYS ANALYSIS FROM THE PERSPECTIVE OF THE INTENSITY IMPACT OF THE TRANSPORTATION INFRASTRUCTURE

M. B. Kurgan, I. P. Korzhenevych, Ю. S. Barash, M. I. Verkhohliadova

Abstract


This article is dedicated to the determination of transportation intensity influence on deterioration of infrastructure by the analysis of railways functioning inUkraine.


Keywords


railway of Ukraine; deterioration of infrastructure

GOST Style Citations


1. Макаренко М. В. Підвищення ефективності функціонування залізниць / М. В. Макаренко, О. В. Шевченко, М. М.Сергієчко // Зб. наук. пр. - К.: Вид-во ун-ту економіки і технологій транспорту: Серія «Економіка і управління». Вип. 4. - КУЕТТ, 20030. - С. 60-62.

2. Федюшин Ю. М. Прогноз грузооборота и пассажирооборота на железнодорожном транспорте Украины // Залізничний транспорт України. – К., 1999. - № 6. - С. 2-4.

3. Шаров В. А. Перевозки грузов в условиях рыночных отношений // Ж.-д. транспорт.- 1991.- № 11. - С. 15-18.

4. Калина І. І. Перспективи розвитку залізничного транспорту // Проблеми економіки транспорту: Тези доповідей VI Міжнародної наукової конференції. - Д.: ДІІТ, 2007.- 237 с.

5. Крихтіна Ю. О. Аналітичний огляд структури експлуатаційних витрат господарства сигналізації і зв’язку по мережі залізниць // Проблеми економіки транспорту: Тези доповідей VI Міжнародної наукової конференції. - Д.: ДІІТ, 2007. - 237 с.

6. Блохина А. С. Аналіз состояния грузового парка подвижного состава железных дорог и его прогноз на 2010-2015 годы // Проблеми економіки транспорту: Тези доповідей VI Міжнародно

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

 

ISSN 2307–3489 (Print)
ІSSN 2307–6666 (Online)