THE COMPETITIVENESS MONITORING OF RAIL TRANSPORT IN THE FREIGHT MARKET

Yu. F. Diachenko

Abstract


The statistical data of volumes of goods transportation of railway transport of Ukraine for an last decade analyzed. The tendencies of growth of role of Oucrzaliznitsi are exposed at the market of freight transportations. The given recommendations on the rise of transit potential of railway transport of Ukraine.


Keywords


competitiveness; trucking; railway transport

GOST Style Citations


1. Кірпа Г. М. Інтеграція залізничного транспорту України у Європейську транспортну систему.Монографія. – 2-е вид. – Дніпропетровськ: Видавництво ДНУЗТ, 2004. – 248 с.

2. Максимова Н. В. Інтеграція України до транспортної мережі Європи // Вісник економіки транспорту і промисловості, 2004. – № 8. – С. 119–121.

3. Комплексна програма утвердження України як транзитної держави у 2002-2010 роках, затв. Законом України від 7.02.02 № 3022-III.

4. Концепція Державної цільової програми впровадження на залізницях швидкісного руху пасажирських поїздів на 2005–2015 роки схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 31.12.04 № 979-р.

5. Дяченко Ю. Ф. Методичні аспекти забезпечення конкурентоспроможності залізничного транспорту // Вісник економіки транспорту і промисловості, 2007. – № 17–18.

6. Сайт Держкомстату України

7. Довідник основних показників роботи залізниць України (1995-2005 роки). Під кер. О. В. Юрченко. – К.: Укрзалізниця, 2006. – 41 с.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

 

ISSN 2307–3489 (Print)
ІSSN 2307–6666 (Online)