THE USE OF STEAM REGRESSION WITH CLEAR PARAMETERS ON FUZZY NUMBERS TO MODEL THE EXPERT MONETARY VALUATION OF LAND PLOTS

K. F. Kovalchuk, Ye. Yu. Shcherbakov

Abstract


The urgency of modeling of land assessment expert procedure is shown. The complexities, which is arising during application of usual mathematical methods to data, which has expert origin, are analyzed. Limitations in usage of existing fuzzy regression methods are analyzed. It has been offered fuzzy regression method, which does not apply limitations on the shape of fuzzy numbers.


Keywords


pair regression; fuzzy numbers; land

GOST Style Citations


1. Указ Президента України "Про продаж земельних ділянок несільськогосподарського призначення" від 19 січня 1999 р. № 32/99

2. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження методики експертної грошової оцінки земельних ділянок» від 11 жовтня 2002 року №1531

3. Земельний кодекс України: Коментар; за редакцією Гетьмана А.П., Шульги М.В. – Х.: ТОВ «Одіссей», 2002. – 600 стр.

4. Зайченко Ю.П. Исследование операций.Нечёткая оптимизация:Учебное пособие. – К.,Вища школа, 1991. – 191с.

5. Кофман А. Введение в теорию нечётких множеств. –М.: Радио и связь, 1982 – 432с.

6. Лисенко В.П., Кузьменко Б.В.,Кондратюк В.Г. Спеціальні розділи вищої математики. Нечіткі множини,нечіткі відношення, нечітка логіка та основи теорії наближених міркувань. – К.: НАУ,2003, 85с.

7. Манько І.П. Удосконалення механізму грошової оцінки землі у реалізації земельної політики. Землевпорядний вісник №1.2004 с.80-83

8. Нечёткие множества в моделях управления и искусственного интеллекта /Авт. А.Н.Аверкин, Л.З.Батырин, А.Ф.Бликун/ М.:Наука 1986 – 311с. (классиф. З 810.4)

9. Формування ринку землі в Україні; за редакцією Даниленка А.С., Білика Ю.Д. – К.: Урожай, 2002. – 278с.

10. Яремко Ю.І.,Макуха В.В. Експертна грошова оцінка земельних ділянок. Можливості використання методичного підходу, який ґрунтується на капіталізації рентного доходу від використання земельних ділянок. Землевпорядний вісник №3. 2004 с.80-82

11. Ковальчук К.Ф., Щербаков Є.Ю. «Метод порівняння нечітких чисел за їх абсолютною величиною як визначення критерію оптимальності моделювання експертної оцінки», збірник «Моделювання та інформаційні системи в економіці /Випуск 75/». –К.: КНЕУ,.2007.

12. George J.Klir / Bo Yuan. Fuzzy sets and fuzzy logic – theory and applications, Prentice Hall RTR, New Jersey, 1995. –p.574.

13. Zadeh L. A. Fuzzy sets.— Information and Control, 1005. v. S. p. 33S.__

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

 

ISSN 2307–3489 (Print)
ІSSN 2307–6666 (Online)