THE PROBLEMS REFORMATION OF UKRAINIAN RAILWAY TRANSPORT

V. I. Kopytko

Abstract


An the article some problems of reformation of the railway transport in Ukraine, taking into consideration evaluations criteria of effectiveness and development of transport, state of production-technical basis and technological level of transportation are considered. Measures as regards to improvement service in the railway transport are proposed, the necessity of the transport market analysis taking into account the fact that «Ukrzaliznytsya» is one of the branches of natural monopoly is proved. Introduction of the informational resource as a component of getting eventual result will permit to complete structural reform of the railway transport.


Keywords


reforms; Ukraine; railway transport

GOST Style Citations


1. Магістраль” Всеукраїнська транспортна газета – №51 (1061) – №52(1162).– 4-10 листопада 2006р.

2. Кулаев Ю.Ф. К вопросу о розвитии скоростного движения пассажирских поездов на железных дорогах Украины / Проблеми підвищення ефективності інфраструктури. Збірник наукових праць. Вип. 12.– Київ: КУЕТТ, 2006. – с. 3-6.

3. Копитко В.І. Маркетингові дослідження залізничних перевезень як передумова ефективного менеджменту / Маркетинг та логістика в системі менеджменту. Тези доповіді VI Міжнародної наукової конференції (Львів, 9-11 листопада 2006р.). – с. 150-151.

4. Христофор О.В., Лобойко Л.М., Мельник Т.С.Застосування маркетингового аналізу середо вища як висхідний етап конкурентної боротьби / Маркетинг та логістика в системі менеджменту. Тези доповіді VI Міжнародної наукової конференції (Львів, 9-11 листопада 2006р.). – с. 373-374.

5. Бараш Ю.С. Управління залізничним транспортом України: Монографія. – Д.: Вид-во Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені акад. В.Лазаряна, 2006р. – 252 с.

6. Інтегральна ефективність швидкісних залізничних магістралей: Монографія / Ю. Е. Пащенко, М. Ю. Гончаров, Й. М. Кранц та інші; За ред. С. І. Дорогунцова. – К.: РВПС України НАН України, 2005. – 266с.

7. Кравченко Ю. Ринкам природних монополій – ефективне регулювання / Економіка України №6, 2006р. – с. 12-19.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

 

ISSN 2307–3489 (Print)
ІSSN 2307–6666 (Online)