REQUIREMENTS PKP 200 AND 250 KM/H

A. Bialon, A. Trun

Abstract


The requirements to the speed areas on the pol's'kykh ferrous road are resulted.


Keywords


PKP, railway

GOST Style Citations


1. Białoń A., Pawlik M., Toruń A. I inni «Standardy techniczne – szczegółowe warunki techniczne dla modernizacji linii CMK dla prędkości 200/250 km/h». CNTK Warszawa 2002.

2. Dyrektywa 2001/16/EC z 19 marca 2001 «O interoperacyjności transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnych».

3. Dyrektywa 96/48/EC z 23 lipca 1996 r. «O interoperacyjności transeuropejskiego systemu kolei dużych prędkości».

4. Decyzja 2001/260/EC z 21 marca 2001 r. «O podstawowych parametrach systemu sterowania» zawierająca specyfikacje ERTMS/ETCS i ERTMS/GSM-R.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

 

ISSN 2307–3489 (Print)
ІSSN 2307–6666 (Online)