EVALUATION OF THE TECHNICAL LEVEL OF CONSTRUCTION AND RESTORATION TECHNIQUES

O. M. Havrysh, S. O. Yakovliev, M. V. Borenko, V. Ye. Humeniuk

Abstract


The article gives estimations of technical level of construction and restoration machinery, on the basis of which the methods of technical equipment of the Special State Transport Service and practical recommendations thereto have been developed.


Keywords


estimation of technical level; construction and restoration machinery; transport service

GOST Style Citations


1. Наказ Міністра оборони України від 5.03.2004 р. № 74 «Про затвердження Керівництва щодо перевірки та оцінки стану озброєння та військової техніки у Збройних силах України».

2. ГОСТ 15467 – 79. Управление качеством продукции. Основные понятия. Термины и определения. – М.: Изд.-во стандартов, 1979.

3. ДСТУ 2862 – 94. Надійність техніки. Методи розрахунку показників надійності. Загальні вимоги.

4. ДСТУ 2860 – 94. Надійність техніки. Терміни та визначення .

5. ДСТУ 3310 – 96. Засоби транспортні дорожні. Стійкість. Методи визначення основних параметрів випробування.

6. ДСТУ 3649 – 97. Засоби транспортні дорожні. Експлуатаційні вимоги безпеки до технічного стану та методи контролю.

7. ГОСТ 27782 – 88. Материалоёмкость изделий машиностроения. Термины и определения. – М.: Изд. Стандартов. 1988.

8. ГОСТ 25866 – 83. Эксплуатация техники. Термины и определения. – М.: Изд.-во стандартов, 1983.

9. Наказ Голови адміністрації Держспецтрансслужби від 20.0.2005 р. № 37 «Про затвердження Настанови по порядку перевірки та оцінки стану техніки та технічного майна Державної спеціальної служби транспорту».

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

 

ISSN 2307–3489 (Print)
ІSSN 2307–6666 (Online)