THE EXPERIENCE OF HEALTH INSURANCE IN THE AREAS OF RAILWAY TRANSPORT

L. A. Shylo, V. P. Kostiv

Abstract


A health insurance program has been proposed. The mentioned program is the first step in reforming the health care system financing on the railway transport of Ukraine.


Keywords


reformingcare; financing; railway transport

GOST Style Citations


1. Закон України Про внесення змін до Закону України «Про страхування».

2. Базилевич В. Д. Страхова справа. 3-є вид., перероб. і доп. / В. Д. Базилевич, К. С. Базидевич. – К.: Знання, КОО, 2003. – 250 с.

3. Заруба О. Д. Страхова справа. – К., 2000.

4. Басков М. И. Страховое дело в вопросах и ответах: Учебное пособие для студентов экономических вузов и колледжей. 1999. – 564 с.

5. Ердманіс Д. Ф. Світовий досвід та концептуальні моделі страхової медицини / Д. Ф. Ердманіс, С. Л. Няньковський, О. Я. Ладний и др. – Львів, 1992. – 75 с.

6. Шаповал В.М., Єфименко Т.І. Перспективи розвитку медичного страхування в Україні // Економіка: проблеми теорії та практики. – 2001. – Вип. 112. – С. 111–117.

7. Мотов А. І. Охрана здоров’я работников приднепровськой магистрали / А. І. Мотов, А. М. Удовицький // Медицина залізничного транспорту України. – 2002. – № 2. – С. 5–6.

8. Кісельов Є. М. Впровадження медичного страхування у систему охорони здоров’я працівників залізничного транспорту України / Є. М. Кісельов, С. В. Бурлаєнко, В. В. Свиридюк и др. – 2002. – № 2. – С.7–10.

9. Антонюк І. Л. Страхування потребує «лікування» // Магістраль. – 2005. – № 7. – С. 6.

10. Габріель Л. А. Львівська залізниця: держава якої не знайти на карті // Магістраль – 2005. – № 33(1010) – С. 17.

11. Теслюк Т. Г. Чи вижеве залізнична медицина? // Магістраль – 2005. – № 7. – С. 6.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

 

ISSN 2307–3489 (Print)
ІSSN 2307–6666 (Online)