A COMPLEX SYSTEM OF TRANSPORT SERVICE AS AN EFFECTIVE WAY OF DELIVERY

M. M. Andriienko

Abstract


The article is devoted to the issues of intermodal transport services, introduction of a complex system of transport service with the use of logistic systems in the operating costs management.


Keywords


transport services; logistics; costs

GOST Style Citations


1. Андрієнко М. М. Формування ринку транспортно – експедиторських послуг // Економіка транспортного комплексу. Зб. наук. пр. Вип. № 6. – Х.: ХНАДУ, 2003. – С. 99–105.

2. Андрієнко М. М. Центр «Ліски» в системі комплексного транспортного обслуговування вантажовласників // Збірник наукових праць Київського університету економіки і технологій транспорту Міністерства транспорту України: Серія «Економіка і управління». – Вип. № 3. – К.: КУЕТТ, 2003. – С. 67–73.

3. Андрієнко М. М. Комплексність як критерій якості транспортного обслуговування вантажо-власників // Проблеми та перспективи розвитку транспортних систем: техніка, технологія, економіка і управління: Матеріали першої наук.-практ. конф. – К.: КУЕТТ, 2003. – С. 68.

4. Андрієнко М. М. Сервісне обслуговування клієнтури – важливий чинник якості господарської діяльності транспортної фірми // Вісник економіки і промисловості. – Х.: УкрДАЗТ, 2004. – № 7, – С. 56.

5. Андрієнко М. М. Особливості функціонування ринку транспортних послуг // Проблеми та перспективи розвитку транспортних систем: техніка, технологія, економіка і управління: Матеріали другої наук.-практ. конф. – К.: КУЕТТ, 2004. – С. 68–69.

6. Андрієнко М. М. Оцінка конкурентних переваг УДЦТС «Ліски» в системі транспортних послуг / М. М. Андрієнко, І. М. Андрієнко // Збірник наукових праць Київського університету економіки і технологій транспорту Міністерства транспорту України: Серія «Економіка і управління». – Вип. № 5. – К.: КУЕТТ, 2004. – С. 89–94.

7. Богомолова Н. І. Розвиток контейнерних перевезень в Україні / Н. І. Богомолова, М. М. Андрієнко // Збірник наукових праць Київського університету економіки і технологій транспорту Міністерства транспорту України: Серія «Економіка і управління». – Вип. № 5. – К.: КУЕТТ, 2004. – С. 108–115.

8. Андрієнко М. М. Якість транспортних послуг – критерій ефективного обслуговування споживачів // Вісник економіки і промисловості. – Х.: УкрДАЗТ, 2004. – С. 210–213.

9. Галабурда В. Г. Методы оценки качества транспортного обслуживания // Бюллетень транспортной информации. – 2003. – № 6 (96). – С. 8–13.

10. Кушнірчук В. Г. Інтермодальні перевезення як ефективний спосіб забезпечення якості транспортних послуг // Вісник економіки і промисловості. – Х.: УкрДАЗТ, 2004. – С. 110–115.

11. Смехов А. А. Основы транспортной логистики. – М.: Транспорт, 1995. – 197 с.

12. Сыч Е. Н. Транспортно-производственные системы: развитие и функционирование. – К.: Наукова думка, 1986. – 166 с.

13. Цвєтов М. Ю. Економічна ефективність організації логістичних центрів // Проблеми та перспективи розвитку транспортних систем: техніка, технологія, економіка і управління: Матеріали другої наук.- практ. конф. – К.: КУЕТТ, 2004. – С. 66–67.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

 

ISSN 2307–3489 (Print)
ІSSN 2307–6666 (Online)