THE RATIONALE FOR THE OPTIMAL MANAGEMENT MODEL OF RAILWAY TRANSPORT

Yu. S. Barash

Abstract


Five organizational models have been proposed that could be used to for implementation of structural reform of railway transport in different countries of Europe.


Keywords


five organizational models; five organizational models; in different countries of Europe

GOST Style Citations


1. Естіваль Ж.-П. Організаційні моделі залізниці: національні критерії побудови // Залізничний транспорт України. – 2005. – № 1. – С. 68–71.

2. Науково-дослідна робота «Розробка техніко – економічного обґрунтування (ТЕО) та програми реформування пасажирського господарства». Номер державної реєстрації № 0103U007781. Східний науковий центр Транспортної Академії України.

3. Науково-дослідна робота «Дослідження перспективної моделі управління залізничним транспортом в ринкових умовах з визначенням оптимальної організаційно-правової форми суб’єкту господарювання». Номер державної реєстрації № 0103U007280. Дніпропетр. нац. ун-т. заліз. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, 2004.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

 

ISSN 2307–3489 (Print)
ІSSN 2307–6666 (Online)