CLASSIFIERS OF PRECONDITIONS AND CAUSES OF TRAIN ACCIDENTS

N. Ye. Veshcheva, T. O. Shalaieva

Abstract


Qualifiers of the premiseses and reasons railway transport event are brought In article.


Keywords


vehicle accidents; railway

GOST Style Citations


1. Розробка методів та засобів аналізу та прогнозування стану безпеки на залізничному транспорті: Звіт про НДР. / В.М. Самсонкін, Н.Є. Вещева, С.В.Панарин и др. Галузева асоціація Укртрансвуз, Науково-дослідний та учбовий центр з проблем транспортної медицини. – Харків, 2001. – 334 с.

2. Положення про класифікацію транспортних подій та порушень у поїзній та маневровій роботі на залізничному транспорті, що загрожують безпеці руху. Наказ Міністерства транспорту України від 18.10.2003 № 800

3. Комплексний аналіз статистики порушень безпеки руху поїздів та визначення факторів, які впливають на рівень безпеки: Звіт про НДР / Самсонкін В.М., Шалаєва Т.О., Біла І.І. та ін. – Державний науково-дослідний центр залізничного транспорту України. – К., 2003. – 123 с.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

 

ISSN 2307–3489 (Print)
ІSSN 2307–6666 (Online)