HUMAN RESOURCES MANAGEMENT IN SLOVAK TRANSPORT COMPANY

V. Farkašová, T. Klieštik

Abstract


The article deals with human resource management in a transport company. It shortly examines the following: quality management, the functions of human resources management and requirements to the human resources personnel.


Keywords


transport company; personnel; quality management

Full Text:

PDF

GOST Style Citations


1. Armrstrong, M.: Personální management, Grada Publishing, Praha 1999.

2. Bartošová, V.: Ľudský faktor v procese globalizácie alebo «iba zamyslenie» na tému globalizácia In: Zborník konferencie Globalizácia a jej sociálnoekonomické dôsledky. Žilina: Žilinská univerzita v Žiline, 2001.

3. Križanová, A.: Pohľad na súčasných manažérov, In: Zborník Medzinárodnej vedeckej konferencie «Moderné prístupy k manažmentu podnikov», Trnava MTF STU, 2002

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

 

ISSN 2307–3489 (Print)
ІSSN 2307–6666 (Online)