DETERMINATION OF THE OPTIMAL SET OF RECONSTRUCTIVE MEASURES FOR THE IMPLEMENTATION OF HIGH-SPEED TRAFFIC

A. A. Bosov, I. P. Korzhenevych, M. B. Kurhan, A. P. Zubko

Abstract


The paper has raised and proposed solution of the task of an optimum reorganization of railway section for introduction of high speed train services. It has been shown that the rational solution depends on the size of investments, allocated for the reconstruction.


Keywords


optimum reorganization of railway section; high speed train services; reconstruction

GOST Style Citations


1. Програма створення та функціонування національної мережі міжнародних транспортних коридорів в Україні / Постанова Кабінету Міністрів України від 20.03.98 № 346.

2. О результатах разработок предложений по созданию скоростных и высокоскоростных железнодорожных линий в странах-членах ОСЖД // Бюл. ОСЖД. 2000. – № 3. – С. 9–13.

3. Концепції державної цільової програми впровадження на залізницях швидкісного руху пасажирських поїздів на 2005–2015 р.р. – К., 2004. – 43 с. (проект).

4. Босов А. А. Вирішення задачі оптимальної перебудови дільниці для організації швидкісного руху поїздів / А. А. Босов, И. П. Корженевич, М. Б. Курган, Д. Н. Курган // Транспорт: Зб. наук. пр. ДІІТу. – Д., 2002. – Вип. 12. – С. 43–49.

5. Курган М. Б. Розробка метода оптимальної перебудови ділянки залізниці для організації швидкісного руху поїздів // Вісн. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Д.: Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, 2003. – Вип. 1. – С. 66–73.

6. Раціоналізація перебудови кривих в плані при підвищенні швидкостей руху поїздів / В. В. Рибкін, М. Б. Курган, Д. М. Курган, В. І. Харлан // Вісн. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Д.: Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, 2003. – Вип. 2. – С. 120–126.

7. Босов А. А. Формирование вариантов рациональной сети линий высокоскоростного движения поездов в Украине / А. А. Босов, Г. Н. Кирпа. – Д.: Изд-во Днепропетр. нац. ун-та железн.-дор. трансп. им. акад. В. Лазаряна, 2004. – 140 с.

8. Тимчасова інструкція з організації швидкісного руху пасажирських поїздів. Вимоги до інфраструктури та рухомого складу. ВНД 32.1.07.000-02. Укрзалізниця. К. – 51 с.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

 

ISSN 2307–3489 (Print)
ІSSN 2307–6666 (Online)