SUPERSTRUCTURES TEST OF ROAD BRIDGES BY MOVING LOAD

V. P. Redchenko

Abstract


The paper presents a technique and the program complex for definition of structural parameters of span structure of highway bridges by results of their tests by moving load.


Keywords


hardware-software complex; load; span bridge

GOST Style Citations


1. Лантух-Лященко А. І. Проблеми створення національної системи експлуатації мостів // Сучасні проблеми проектування, будівництва та експлуатації споруд на шляхах сполучення: Зб. доп. Українського міжгалузевого науково-практичного семінару. – К., 1998. – С. 138–145.

2. Дудник Е. С. О техническом состоянии некоторих больших мостов // Сучасні проблеми проектування, будівництва та експлуатації споруд на шляхах сполучення: Зб. доп. Українського міжгалузевого науково-практичного семінару. – К., 1998. – С. 50–53.

3. Лантух-Лященко А. І. Настанови з визначення технічного стану мостів / А. І. Лантух-Лященко, В. І. Кир’ян, П. М. Коваль та ін. – К.: Логос, 2002. – 117 с.

4. ВБН В.3.1-218-174-2002 Мости та труби. Оцінка технічного стану автодорожніх мостів, що експлуатуються. – К.: Укравтодор, 2002. – 76 с.

5. ВСН 32-78 Инструкция по определению грузоподъемности железобетонных балочных пролетных строений автодорожных мостов. – М.: Транспорт, 1979. – 142 с.

6. Лучко Й. Й. Методи дослідження та випробування будівельних матеріалів та конструкцій / Й. Й. Лучко, П. М. Коваль, М. Л. Дем’ян. – Л.: Каменяр. – 2001. – 436 с.

7. Редченко В. П. Оцінка просторової роботи прогонової будови моста за результатами її випробування рухомим навантаженням // Автомобільні дороги і транспортне будівництво: Збірн. наук. пр. – К.: НТУ, 2004. – Вип. 68. – С. 84–88.

8. Киселев В. А. Строительная механика. Специальный курс. – М., 1969. – 427 с.

9. Безухов Н. И. Устойчивость и динамика сооружений в примерах и задачах / Н. И. Безухов, О. В. Лужин, Н. В. Колкунов. – М.: Высш. шк. – 1987. – 262 с.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

 

ISSN 2307–3489 (Print)
ІSSN 2307–6666 (Online)