THE RESULTS OF EXPERIMENTAL STUDIES ON THE EFFECTS ON THE TRACK OF ELECTRIC LOCOMOTIVE DS3-001

V. V. Rybkin, M. I. Umanov, A. P. Taturevych, V. V. Tsyhanenko, N. V. Khalypova, V. V. Kovalov

Abstract


Results of experimental researches of electric locomotive ДС3-001 on influence for a way to straight, curve radius of 400 and 600 m and also in limits стрелочных translations of mark 1/9 and 1/11 are given.


Keywords


electric DS3-001; radius of 400 and 600

GOST Style Citations


1. Інструкція по устрою та утриманню колії залізниць України: ЦП/0050: затв. наказом Укрзалізниці від 06.04.98 № 82-Ц.– Київ: Транспорт України, 1999. – 248 с.

2. Технічні вказівки до розшифровування записів колієвимірювальних вагонів, оцінки відступів від норм утримання залізничної рейкової колії та при їх виявленні вжиття заходів щодо забезпечення безпеки руху поїздів: ЦП/0020: затв. наказом Укрзалізниці № 9-Ц від 17.01.96. – К.: Транспорт, 1997. – 76с.

3. Тимчасова інструкція з організації швидкісного руху пасажирських поїздів. Вимоги до інфраструктури та рухомого складу. – Київ, 2002. – 51 с.

4. Ершков О. П., Мелентьев Л. П., Яхов М. С. Расчеты железнодорожного пути в кривых и нормы его устройства // Труды ВНИИЖТ. – М.: Трансжелдориздат. – 1960. – Вып. 192. – 206 с.

5. Нормы для расчета и оценки прочности несущих элементов, динамических качеств и воздействия на путь экипажной части локомотивов железных дорог МПС. РФ колеи 1520 мм. – М. ВНИИЖТ, 1998.

6. Фришман М.А., Липовский Р.С., Цыганенко В.В. Проектирование рельсовой колеи. – Д., 1976.

7. Рыбкин В.В., Татуревич А.П., Сова С.Н. Результаты исследований по установлению условий обращения электровоза ДС3 на сети ж.д. Украины.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

 

ISSN 2307–3489 (Print)
ІSSN 2307–6666 (Online)