THE USE OF ROLLING STOCK WITH SLIDING WHEEL PAIRS ON THE DIRECTION KYIV–LVIV–MOSTYSKA II

B. P. Pikh, I. P. Korzhenevych, M. B. Kurhan

Abstract


The article provides the analysis of track and the results of dynamic tests of cars with extensible wheelsets on the railway direction Kyiv–Lviv.


Keywords


dynamic tests of cars; cars

GOST Style Citations


1. Кирпа Г. Н. Стратегия взаимодействия // Залізничний транспорт України. – 2003. № 6. – С. 2–7.

2. Кірпа Г. М., Корженевич І. П., Курган М. Б. Дослідження умов підвищення швидкостей руху поїздів на існуючих дільницях в залежності від параметрів траси // Проектування, виробництво та експлуатація автотранспортних засобів, поїздів та нафтопроводів: Пр. Зах. наук. центру. – Львів: Логос, 2002. – № 9. – С. 63–67.

3. Кирпа Г. Н., Корженевич И. П., Курган Н. Б. Исследование условий, обеспечивающих организацию скоростного движения по транспортным коридорам в пределах Львовской железной дороги // Metody obliczeniowe i badawcze w rozwoju pojazdow samochodowych i maszyn roboczych samojezdnych. Мaterialy 7 konf. miedzynarodowej. – Rzeszow: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Lukasiewicza, 1998. – S. 153–162.

4. Дьомін Ю. В., Кірпа Г. М. Пасажирським перевезенням швидкість і комфорт // Залізничний транспорт України. –2002. – № 1. – С. 2–6.

5. Изменение ширины колеи по системе Таlgo в тележках грузовых вагонов // Железные дороги мира. – 1995. – № 4. – С. 32–38.

6. Suwalski R. M. SUW 2000: Wоzki towarowe i osobowe w awtomatycznym ruchu przestawczym 1435/1520 mm // Technika transportu szynowego. – 2000. – № 7/8. – S. 32–44.

7. Вершинский С. В., Данилов В. Н, Челноков И. И. Динамика вагона / Под ред. С. В. Вершинского. – М.: Транспорт, 1978. – 352 с.

8. Кірпа Г. М. Інтеграція залізничного транспорту України у європейську транспортну систему: Монография. – Д.: Арт-Пресс, 2003. – 364 с.

9. Програма та методика контрольних динамічних випробувань пасажирських вагонів габариту РІЦ на візках типу 25АМ/5 з розсувними колісними парами 8І-Г/У2000 у графіковому пасажирському поїзді. – КУЕТТ-ДНУЗТ, 2003. – 13 с.

10. РД 24.050.37.95. Вагоны пассажирские и грузовые. Методы испытаний на прочность и ходовые качества. – М.: ГосНИИВ, 1995. – 101 с.

11. Нормы для расчета и проектирования вагонов железных дорог МПС колеи 1520 мм (несамоходных). – М.: ГосНИИВ-ВНИИЖТ, 1996. – 319 с.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

 

ISSN 2307–3489 (Print)
ІSSN 2307–6666 (Online)