DOI: https://doi.org/10.15802/stp2014/23790

Methods and research concerning service life extension of suporting structures of traction rolling stock for industrial transport

O. M. Bondarev, V. L. Gorоbets, S. V. Myamlin

Abstract


Purpose. The purpose of work is scientifically grounded introduction of the acquired techniques into works for service life extension of the traction and motor rolling stock for industrial transport. Methodology. To achieve the purpose it was analyzed the acquired techniques for service life extension of the traction and motor rolling stock for mainline transport. The acquired techniques during solution of problems concerning the service life extension of rolling stock units were adapted to the locomotives TGM6A and traction aggregates OPE1. Findings. On the basis of experimental and theoretical complex of studies some results were obtained. They gave the ground to determine the possibility of acquired techniques use when solving the problems on service life extension of rolling stock units concerning locomotives TGM6A and traction aggregates OPE1. Originality. On the basis of conducted experimental and theoretical studies scientific maintenance of the works providing extension of service life of traction and motor units of industrial rolling stock was executed. Practical value. Technical solutions and measures, which have to be carried out during operation within the prolonged appointed service life of traction and motor units of industrial rolling stock enterprises using locomotives and traction aggregates to provide the basic technological cycles were developed. 


Keywords


bogies; bodies; calculation models; experimental studies; theoretical calculations; TGM6A locomotives; traction aggregates OPE1; durability indicators

References


Bodnar B.Ye., Gorobets V.L., Grushchak I.M. Metody sravnitelnoy otsenki resursa nesushchikh konstruktsiy podvizhnogo sostava [Methods of comparative evaluation of the supporting units’ resource of rolling stock]. Vestnik Vostochnoukrainskogo natsionalnogo universiteta imeni V. Dalya [Bulletin of Volodymyr Dahl East Ukrainian National University], 2004, no. 3 (78), pp. 118-126.

Bondarev O.M., Horobets V.L., Ostapiuk B.Ya. Metodyky otsinky zalyshkovoho resursu pasazhyrskoho rukhomoho skladu [Methods of residual life evaluation of passenger rolling stock]. Zaliznychnyi transport Ukrainy − Railway Transport of Ukraine, 2002, no. 5. pp. 28-30.

Bondarev O.M., Horobets V.L., Hrushchak I.M. Vyznachennia stroku sluzhby nesuchykh konstruktsii motorvahonnoho rukhomoho skladu iz zastosuvanniam metodyky porivniannia yikh dynamichnoi zavantazhenosti [Determination of the bearing structures durability of motor and wagon rolling stock using the matching technique of their dynamic load]. Visnyk Dnipropetrovskoho natsionalnoho universytetu zaliznychnoho transportu imeni akademika V. Lazariana [Bulletin of Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan], 2008, issue 24, pp. 18-24.

Horobets V.L., Bondarev O.M., Skoblenko V.M. Analiz ekspluatatsiinoi narobky nesuchykh konstruktsii rukhomoho skladu v zadachakh prodovzhennia terminu yoho ekspluatatsii [Analysis of supporting structures operational life length of rolling stock in the problems of its service life extension]. Visnyk Dnipropetrovskoho natsionalnoho universytetu zaliznychnoho transportu imeni akademika V. Lazariana [Bulletin of Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan], 2010, issue 35, pp. 10-16.

Dashchenko A.F., Lazareva D.V., Suryaninov N.G. ANSYS v zadachakh inzhenernoy mekhaniki [ANSYS in problems of engineering mechanics]. Odessa, Astroprint Publ., 2007. 488 p.

Zenkevich O.S. Metod konechnykh elementov v tekhnike [The finite element method in engineering]. Moscow, Mir Publ., 1975. 542 p.

Logunov V.N., Smagin V.T., Doroshin Yu.I. Ustroystvo teplovoza TGM6A [TGMLA diesel locomotive structure]. Moscow, Transport Publ., 1989. 320 p.

Metodika otsenki ostatochnogo resursa nesushchikh konstruktsiy tyagovogo podvizhnogo sostava [Method of the residual life estimation of locomotives supporting units]. Kyiv, Gosudarstvennaya administratsiya zheleznodorozhnogo transporta Ukrainy Publ., 1998. 51 p.

Normy rascheta i otsenki prochnosti nesushchikh elementov i dinamicheskikh kachestv ekipazhnoy chasti lokomotivov zheleznykh dorog MPS RF kolei 1520 mm [Calculating and assessing norms of the supporting units strength and dynamic qualities of the railways locomotive underframe in MPS RF, type 1520 mm]. Moscow, VNIIZhT RF Publ., 1997. 147 p.

Bondarev O.M., Horobets V.L., Dzichkovskyi Ye.M., Kryvchykov O.Ye., Yagoda D.O., Bondareva V.S. Otsinka pokaznykiv mitsnosti elementiv nesuchykh konstruktsii tiahovykh ahrehativ OPE1A ta podovzhennia terminu yikh sluzhby [Evaluation of supporting structures strength elements of OPE1A traction units and prolongation of its service life]. Visnyk Dnipropetrovskoho natsionalnoho universytetu zaliznychnoho transportu imeni akademika V. Lazariana [Bulletin of Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan], 2012, issue 40, pp. 17-27.

Potemkin A. Tverdotelnoye modelirovaniye v sisteme KOMPA –3D [Solid modeling of KOMPAS-3D system]. Saint Peterburg, BKHV Publ., 2004. 512 p.

Provedennia doslidzhen zalyshkovoho resursu nesuchykh konstruktsii elektropoizdiv ER1 pislia yikh modernizatsii ta KRP, rozrobka Tekhnichnykh rishen na podovzhennia terminu yikh ekspluatatsii ponad 50 rokiv [Research concerning residual resource of supporting units of EF1 electric trains after their modernization and capital repair, development of technical solutions in order to extend their lifetime for more than 50 years]. Dnipropetrovsk, DNUZT Publ., 2007. 60 p.

Troshchenko V.T., Sosnovskiy L.A. Soprotivleniye ustalosti metallov i splavov [Fatigue resistance of metals and alloys]. Kyiv, Naukova dumka Publ., 1987. 2 vol.

Bondarev A.M., Gorobets V.L., Grushchak I.M. Eksperimentalnaya otsenka dinamicheskikh kachestv teplovozov TGM6A v usloviyakh ikh ekspluatatsii na putyakh promtransporta [Experimental evaluation of TGM6A locomotives dynamic qualities in their operation conditions on the industrial transport tracks]. Zbirnyk naukovykh prats KUETT. Seriia Transportni systemy i tekhnolohii [Proceedings of KUETT. Series Transport systems and technologies]. Kyiv, 2003, issue 4, pp. 13-21.

Balon L.V., Bratash V.A., Bichuch M.L. Elektropodvizhnoy sostav promyshlennogo transporta [Electric stock of industrial transport]. Moscow, Transport Publ., 1987. 296 p.

Kheyvud R.B. Proyektirovaniye s uchetom ustalosti [Designing taking into account fatigue]. Moscow, Mashinostroyeniye Publ., 1969. 504 p.

Boyer Howard E. Metals Handbook, 8th Edition. Volume 10: Failure Analysis and Prevention. Fatigue Failures. American Society for Metals Publ., 1975. 604 p.

Yoshida S., Innagaki N., Kanao M. Effect of size and frequency on fatigue properties of SM50B butt welded joint. Japan Welding Society, 1978, no. 9, pp. 5-10.

Mitsui Y., Kurobane Y., Harada K., Konomi M. Fatigue crack growth behaviours at the toe of fillet welded joints under plane bending load. Japan Welding Society, 1983, no. 3, p. 58-65.


GOST Style Citations
 

Cited-by:

1. TO THE ISSUE OF EXTENDING THE SERVICE LIFE OF CARS FOR TRANSPORTATION OF PELLETS
V. H. Anofriev, O. H. Reidemeister, V. A. Kalashnyk, V. P. Kulieshov
Science and Transport Progress. Bulletin of Dnipropetrovsk National University of Railway Transport  Issue: 3(63)  First page: 148  Year: 2016  
doi: 10.15802/stp2016/74749Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

 

ISSN 2307–3489 (Print)
ІSSN 2307–6666 (Online)